06 Декември 2022

2022 форум за контрол на износа

Европейската комисия и чешкото председателство на Съвета ще проведат годишния форум за контрол на износа за 2022 г. на 6 декември 2022 г.

Форумът за контрол на износа през 2022 г. ще предостави възможност на експерти от държавите — членки на ЕС, и Европейския парламент, промишлеността, академичните среди и гражданското общество да направят преглед и да обсъдят последните развития в областта на контрола на износа в ЕС и в световен мащаб.

Форумът за контрол на износа през 2022 г. ще бъде открит от представители на Комисията, председателството на Съвета и Европейския парламент и ще свика избрани експертни групи, които ще бъдат последвани от диалог със заинтересованите страни.

Проявата ще бъде излъчена пряко по интернет и данните за връзката ще бъдат предоставени лично на регистрираните участници, които не присъстват на форума.

Регистрирайте се тук

Резервирайте мястото си, регистрацията ще приключи на 21 ноември 2022 г., 00: 00 ч. централноевропейско време

Практическа информация

Когато
  1. Вторник, 6 декември 2022 г., 09: 30 ч. централноевропейско време
  2. Вторник, 6 декември 2022 г., 17: 00 ч. централноевропейско време
Където
Лично (Брюксел) и онлайн
Излъчване на живо
Започва във вторник, 6 декември 2022 г., 09: 00 ч. централноевропейско време
Кой следва да присъства
Заинтересовани страни
Езици
Английски
Организатори
Генерална дирекция „Търговия“

Описание

Европейската комисия и чешкото председателство на Съвета ще проведат годишния форум за контрол на износа за 2022 г. на 6 декември 2022 г.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки