Ειδήσεις:

2022 φόρουμ για τον έλεγχο των εξαγωγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου θα διοργανώσουν το ετήσιο φόρουμ του 2022 για τον έλεγχο των εξαγωγών στις 6 Δεκεμβρίου 2022.

Το φόρουμ του 2022 για τον έλεγχο των εξαγωγών θα δώσει την ευκαιρία σε εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών να εξετάσουν και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Το φόρουμ του 2022 για τον έλεγχο των εξαγωγών θα εγκαινιαστεί από εκπροσώπους της Επιτροπής, της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και θα συγκαλέσει επιλεγμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων, ακολουθούμενες από διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η εκδήλωση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου και τα στοιχεία σύνδεσης παρέχονται στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες που δεν παρίστανται αυτοπροσώπως στο φόρουμ.

Εγγραφείτε εδώ

Κάντε κράτηση στη θέση σας, η εγγραφή θα λήξει στις 21 Νοεμβρίου 2022, ώρα 00: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Πρακτικές πληροφορίες

Όταν
 1. Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, 09: 30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
 2. Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Όπου
Αυτοπροσώπως (Βρυξέλλες) και διαδικτυακά
Ζωντανή μετάδοση
Αρχίζει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 09: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ποιοι θα πρέπει να συμμετάσχουν
Ενδιαφερόμενα μέρη
Γλώσσες
Αγγλικά
Διοργανωτές
Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου θα διοργανώσουν το ετήσιο φόρουμ του 2022 για τον έλεγχο των εξαγωγών στις 6 Δεκεμβρίου 2022.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 8. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 9. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;