Hjælp til min handelsassistent

Hvad omfatter det?

 • eksport afgoer fra EU
  • land fra: EU-land
  • land til: ikke-EU-land
 • import afgoo til EU
  • land fra: ikke-EU-land
  • land til: EU-land
 • handel med goo inden forEU
  • land fra: EU-land
  • land til: EU-land

Hvordan fungerer det?

Få let adgang til dine produktspecifikke oplysninger:

1

Trin 1: Definér dine søgekriterier

 • "produktnavn eller H S-kode" — redigerbart felt du kan
  • udfyld en nøjagtig produktkodeværdi — det meste af tiden er en numerisk kode, da langt størstedelen af de nationale varekoder er baseret på det harmoniserede system (HS), eller
  • indtast en tekst — hvis du ikke kender produktkoden, kan du skrive et eller flere ord — og systemet vil hjælpe dig med at søge efter den rigtige kode, eller
  • lad feltet stå tomt — hvis du vil browse i det harmoniserede systems nomenklatur Tree for dit produkt
 • "land fra" — det land, hvorfra varen eksporteres fra
 • "land til" — det land, hvortil produktet vil blive solgt i
  • hvis "land fra" er et EU-land, kan "land til" være enten
   • et land uden for EU (eksport fra EU) eller
   • et andet EU-land (handel inden for EU)
  • hvis "land fra" er et land uden for EU, skal "land til" være et EU-land (import i EU).

Vælg "land fra" og "land til" enten

 • gå gennem listen og derefter klikke på det landenavn, der skal vælges, eller
 • begynd at indtaste de første bogstaver i landet til hurtig søgning, og vælg derefter landet.
2

Trin 2: Start søgning

Klik på knappenSøg.

Hvis systemet identificerer et nøjagtigt match for dine søgekriterier, vises "Search results". Gå direkte til trin 3.

Afgræns din søgning yderligere

Hvis der ikke findes et nøjagtigt match, vises yderligere vejledning under titlen "Produktsøgning". Følg instrukserne for at finde din produktkode.

 

Hvordan søger du i "Liste overgoo"?

Listenover gooviser produktnomenklaturen for det valgte "land til". For at finde dit produkt skal du udvide en interessegren ved at klikke på symbolet, indtil du når frem til dit interessante produkt. De valgte produktkoder er markeret med gul.

Hvis du skal browse "List of goods" efter et delvist matchende søgeresultat, er de filialer, der indeholder værdier, der delvis matcher dine søgeresultater, markeret med fed skrift. Hvis du har foretaget en tekstbaseret søgning efter din produktkode, og et af de ord, du har brugt, er indeholdt i filialens titel, er dette også fremhævet med gult.

Varekoderne er specifikke for hvert "land til". Vær opmærksom på, at systemet forsøger at matche den værdi, du indtaster, med en produktkode for det angivne "land til" begyndende med de mest relevante cifre, der identificerer chapter.

 

3

Trin 3: Søg i resultaterne

"Søg resultater" viser de nøjagtige resultater, der er tilgængelige for dine søgekriterier

 • gå til de vigtigste sektioner ved hjælp af menuen til venstre
 • større afsnit kan indeholde underafsnit og/eller en supplerende indholdsfortegnelse til højre.

Hvis der ikke foreligger data for et bestemt afsnit, vises afsnittet ikke (hvis der f.eks. ikke foreligger oplysninger om handelshindringer, vises "Handelshindringer"ikke i menuen til venstre).

Resultaterne dækker

 • oplysninger, der er specifikke for "land til"
  • landeoversigt
 • oplysninger, der er specifikke for produktet og "land til"
  • nomenklaturtræ, almindelige og præferentielletarif-satser, potentielle handelsbeskyttelsesforanstaltninger, tariff notes, skatter og tillægstold såsom VAT, punktafgifter, afgifter eller gebyrer, procedurer og formaliteter, handelshindringer og handelsstrømme
 • Oplysninger, der er specifikke for en handelsaftale/handelsordning
  • gensidigt anerkendte geografiske betegnelser
 • oplysninger, der er specifikke for produktet i forbindelse med en handelsaftale/handelsordning
  • Tarif's demonteringsplan for, hvordan tariffs vil blive reduceret med tiden, oprindelsesreglerne (herunder i nogle tilfælde selvevalueringsværktøjet).

Afhængigt af dine søgekriterier passer din søgning ind i et af tre scenarier.  Hvert scenarie har specifikke data og en egen visuel identitet

 • eksport fra EU: blå baggrund
 • import til EU: gul baggrund
 • handel inden for EU: grå baggrund

Se også det skræddersyede afsnit "Hvordan læses resultaterne?" i menuen til venstre for dine søgeresultater.

 

Hvem kan få adgang til oplysningerne?

 • oplysninger om scenarier for import til EU og handel inden for EU er tilgængelige for alle brugere
 • kun EU-baserede virksomheder kan få adgang til oplysninger om scenarieeksport fra EU.

Læs mere om datakilder og ophavsret.

 

Sprog

 • eksport fra EU: Produktsøgning og søgeresultater er tilgængelige på engelsk
 • import til EU og handel inden for EU
  • produktsøgning er tilgængelig på alle EU-sprog
  • søgeresultaterne foreligger på engelsk, spansk, portugisisk og fransk
 • beskrivende oplysninger på resten af webstedet er tilgængelige på alle EU-sprog via maskinoversættelse.
Del denne side:

Genveje