Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Hjælp til My Trade Assistent

Hvad omfatter det?

 • eksport af varer fra EU:
  • Oprindelsesland: EU-land
  • Bestemmelsesland: ikke-EU-land
 • import af varer til EU:
  • Oprindelsesland: ikke-EU-land
  • Bestemmelsesland: EU-land
 • Handel inden for EU:
  • Oprindelsesland: EU-land
  • Bestemmelsesland: EU-land

Hvordan fungerer de?

Vis dine produktspecifikke oplysninger på nogle få lette trin:

1

Trin 1: Definer dine søgekriterier

 • Produktkode du kan:
  • udfyld en nøjagtig produktkodeværdi — det meste af tiden er en numerisk kode, da langt størstedelen af de nationale varekoder er opført på HTA-systemet, eller
  • skriv en tekst — hvis du ikke kender produktkoden, kan du indtaste et eller flere ord — og systemet vil hjælpe dig med at søge efter den rigtige kode, eller
  • lad feltet stå tomt — hvis du vil søge generelle oplysninger om et bestemmelsesland, kan du springe varekoden over.
 • Oprindelsesland — valgbare område vælg et land fra listen.
 • Valg af bestemmelsesland — valgt felt vælg et land fra listen de lande, der er til rådighed, vil være afhængige af, hvilket land der er valgt:
  • Hvis oprindelseslandet er et EU-land, kan bestemmelseslandet være enten:
   • Et ikke-EU-land ( eksport fra EU), eller
   • Et andet EU-land ( handel inden for EU)
  • Hvis oprindelseslandet er et ikke-EU-land, skal bestemmelseslandet være et EU-land (import i EU).

For at vælge oprindelsesland og bestemmelsesland:

 • gå via listen og derefter presse på landets navn til udvælgelse eller
 • begynd at skrive landets første breve med henblik på hurtig søgning og derefter vælge landet.
2

Trin 2: Start søgning

 • Klik på "Search".

Hvis systemet identificerer en nøjagtig match til dine søgekriterier, vil "Søgeresultaterne" blive præsenteret. Gå direkte til trin 3.

Afgræns søgningen yderligere

Hvis der ikke findes noget præcist match, vil der blive vist yderligere vejledning under overskriften "Produktsøgning". Følg anvisningerne for at finde din produktkode.

 

Hvordan kan man browse listen over varer?

Listen over varer viser produktnomenklaturen for det valgte bestemmelsesland. For at finde dit produkt, kan du udvide en gren af interessen ved at trykke symbolet, indtil du når frem til dit produkt af interesse. De P-koder, der kan vælges, er markeret med gult.

Hvis du skal klikke på "Liste over varer" efter en delvis matchende søgning, er de filialer, der delvis matcher dine værdier med dit produkt, angivet med fede typer. Hvis du har foretaget en tekstbaseret søgning efter produktkoden, og en af de ord, du brugte, er indeholdt i filialens titel, er dette også fremhævet med gult.

Produktkoderne er specifikke for hvert bestemmelsesland. Vær opmærksom på, at systemet forsøger at matche den værdi, du anfører med en produktkode for det angivne bestemmelsesland, begyndende med de mest relevante tal, der identificerer kapitlet.

 

3

Trin 3: Gennemse resultaterne

"søgeresultater" viser de nøjagtige resultater, der er til rådighed for dine søgekriterier

 • navigere i hovedafsnittene ved hjælp af menuen til venstre
 • større afsnit kan have underafsnit og/eller en supplerende indholdsfortegnelse til højre.

Hvis der ikke foreligger data om specifikke afsnit, vises afsnittet ikke (hvis der ikke foreligger oplysninger om handelshindringer, vises "handelshindringer" ikke i menuen til venstre).

Resultaterne omfatter:

 • Oplysninger, der er specifikke for bestemmelseslandet
  • Landeoversigt
 • Specifikke oplysninger om produktet og bestemmelseslandet
  • Produktklassifikation, produktspecifikke krav, MFN og GEN told, præferencesatser, andre toldsatser, tarifbestemmelser, indirekte beskatningsregler (moms) Punktafgifter Afgift andre), handelshindringer og handelsforsvarsforanstaltninger for eksport.
 • Oplysninger, der er specifikke for en handelsaftale/handelsaftale
  • Gensidigt anerkendte geografiske betegnelser, importprocedurer og -formaliteter
 • Oplysninger, der er specifikke for produktet i forbindelse med en handelsaftale/handelsaftale
  • Præferencetakster tarifbestemmelser toldafviklingsplan for, hvordan tarifferne vil blive reduceret med tiden Oprindelsesregler (herunder selvevalueringsværktøjet i nogle tilfælde).

Afhængigt af dine søgekriterier passer din søgning i et af de tre scenarier. Hvert scenario indeholder specifikke data og en egen visuel identitet:

 • eksport fra EU: blå baggrund
 • import til EU: gul baggrund
 • Handel inden for EU: grå baggrund.

Der henvises også til den skræddersyede "Sådan læser du resultaterne?", som findes i menuen til venstre for søgeresultaterne.

 

Hvem kan få adgang til oplysningerne:

 • Oplysninger vedrørende scenarier import til EU og handel inden for EU er tilgængelige for alle brugere.
 • Kun EU-baserede virksomheder kan få adgang til oplysninger om eksportscenarier fra EU.

Læs mere om datakilder.

 

Sprog:

 • eksport fra EU: Søgning efter produkter og søgeresultater foreligger på engelsk
 • import til EU og handel inden for EU:
  • Produktsøgningen er tilgængelig på alle EU-sprog
  • Søgeresultater findes på engelsk, spansk, portugisisk og fransk.
 • Beskrivende oplysninger på resten af webstedet findes på alle EU-sprog ved hjælp af maskinoversættelse.
Share this page:

Genveje