Mindste behandlinger

Ud over de særlige oprindelsesregler, der gælder for det produkt, du ønsker at importere eller eksportere, skal du kontrollere, at de foranstaltninger, der er truffet i EU, eller det handelspartnerland, du importerer, eller hvorfra du eksporterer, overskrider de krævede minimumsoperationer. Disse minimumsoperationer er anført i protokollen til oprindelsesreglerne i den handelsaftale, som du anvender som importør eller eksportør. Minimumsoperationer kan være emballage, enkel samling, enkel samling, enkel blanding osv.

Hvis den produktion, der er foretaget i EU eller et partnerland, er blandt de anførte operationer, og der ikke er fremkommet noget andet (dvs. at intet materiale blev produceret eller forandret), kan produktet ikke anses for at have oprindelsesstatus, selv om de produktrelaterede oprindelsesregler er opfyldt.

Del denne side:

Genveje