Toldunion mellem EU og Tyrkiet

Er du interesseret i at importere produkter fra Tyrkiet? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's toldunion med Tyrkiet.

Et overblik

Toldunionen med Tyrkiet har været i kraft siden 1995 og er baseret på Ankara-aftalen fra 1963 og tillægsprotokollen hertil (1970). Den indeholder bestemmelser om

 • fri bevægelighed mellem de to dele af toldunionen for varer, der er fuldt ud fremstillet eller bragt i fri omsætning efter indførsel fra tredjelande i enten Tyrkiet eller EF
 • tilpasning af Tyrkiet til Fællesskabets fælles toldtarif, herunder præferenceordninger, og harmonisering af handelspolitiske foranstaltninger
 • tilnærmelse af toldlovgivningen, særlig ved afgørelser truffet af Toldsamarbejdsudvalget (f.eks. afgørelse nr. 1/2001) og gensidig bistand i toldspørgsmål
 • tilnærmelse af anden lovgivning (intellektuel ejendomsret, konkurrence, beskatning osv.)
 • præferenceaftale om landbrug (oprindelsesregler)

Varehandel

Toldunionen omfatter udelukkende:

Toldunionen omfatter ikke

Tariffer

 • toldfritagelse og nulkvoter for varer, der er omfattet af toldunionen
 • Check-ud for dit specifikke produkt med oprindelse i EU og eksporteret til Tyrkiet ved hjælp af My Trade Assistent
 • Check-ud for dit specifikke produkt med oprindelse i Tyrkiet og eksporteret til EU under Mine handelsassistenter

Oprindelsesregler for varer, der er omfattet af toldunionen mellem EU og Tyrkiet

 

Tjek de oprindelsesregler, der gælder for dit produkt via My Trade Assistent.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • lær om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

 • få mere at vide om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i My Trade Assistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

Varer, der er fuldt ud fremstillet i toldunionen eller er overgået til fri omsætning i toldunionen, kan bevæge sig et hvilket som helst sted på toldunionens område, så længe de ledsages af et bevis for deres toldmæssige status, som er konstateret ved et varecertifikat A.TR..

 • læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • få mere at vide om lovgivningen om intellektuel ejendomsret i EU og om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder inden for handel

Handel med tjenesteydelser

 • læs mere om regler, forskrifter og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

 • find generelle oplysninger om lovgivning om offentlige indkøb, regler og adgang til forskellige markeder
 • find specifikke oplysninger om EU's marked for offentlige indkøb

Investeringer

 • find generelle oplysninger, der gør det muligt for dig at investere i udlandet
 • find specifikke oplysninger, hvis du investerer i EU fra et andet land

Links og dokumenter

Del denne side:

Genveje