Toldunionen mellem EU og Türkiye

Er du interesseret i at importere produkter fra Türkiye? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's toldunion med Türkiye.

Et overblik

Toldunionen med Türkiye har været i kraft siden 1995 og er baseret på Ankara-aftalen fra 1963 og tillægsprotokollen hertil (1970). Den indeholder bestemmelser om

 • fri bevægelighed mellem de to dele af toldunionen for de omhandlede varer, som enten fuldt ud er fremstillet eller overgået til fri omsætning efter deres indførsel fra tredjelande til enten Türkiye eller EF
 • tilpasning af Türkiye til Fællesskabets fælles toldtarif, herunder præferenceordninger, og harmonisering af handelspolitiske foranstaltninger
 • tilnærmelse af toldlovgivningen, navnlig gennem afgørelser truffet af Toldsamarbejdsudvalget (f.eks. afgørelse nr. 1/2001) og gensidig bistand i toldspørgsmål
 • tilnærmelse af andre lovgivninger (intellektuel ejendomsret, konkurrence, beskatning osv.)
 • præferenceaftale om landbrug (oprindelsesregler)

Handel med varer

Toldunionen omfatter udelukkende

Toldunionen går ikke udover

Tariffer

 • nultold og nulkvoter for varer, der er omfattet af toldunionen
 • tjekke toldsatserne for dit specifikke produkt med oprindelse i EU og eksporteret til Türkiye ved hjælp af My Trade Assistent
 • tjekke toldsatserne for dit specifikke produkt, der stammer fra Türkiye og eksporteres til EU ved hjælp af My Trade Assistent

Oprindelsesregler for varer, der er omfattet af toldunionen mellem EU og Türkiye

 

Tjek de oprindelsesregler, der gælder for dit specifikke produkt, via Mine handelsassistent.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i Mine handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • få mere at vide om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i Mine handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Varer, der fuldt ud er fremstillet eller fremstillet i toldunionen, eller som er overgået til fri omsætning i toldunionen, kan omsættes overalt i toldunionens område, forudsat at de ledsages af det bevis for deres toldmæssige status, der er udstedt ved et varecertifikat A.TR.

 • læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • læs mere om lovgivningen om intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser i EU samt om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder på handelsområdet

Handel med tjenesteydelser

 • læs mere om regler, bestemmelser og faciliteter for handel med tjenesteydelser

Offentlige kontrakter

 • find generelle oplysninger om lovgivning om offentlige indkøb, regler og adgang til forskellige markeder
 • find specifikke oplysninger om EU's marked for offentlige indkøb

Investeringer

 • find generelle oplysninger, der giver dig mulighed for at investere i udlandet
 • find specifikke oplysninger, hvis du investerer fra udlandet i EU

Links og dokumenter

Del denne side: