Εμπορικά εμπόδια

Σ’ αυτό το τμήμα μπορείτε να δείτε όλους τους εμπορικούς φραγμούς, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε στη ΓΔ TRADE, επηρεάζουν τις εξαγωγές της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ. Οι φραγμοί κατατάσσονται ανάλογα με το είδος του μέτρου και τους τομείς που επηρεάζουν. Όπου είναι δυνατόν, οι φραγμοί καταγράφονται μαζί με τους σχετικούς κωδικούς προϊόντων του ΕΣ.

Κατάλογος εμπορικών εμποδίων ανά τομείς και ανά χώρα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις