Όρος στο γλωσσάριο:

Αποθήκη

Τόπος αποθήκευσης εμπορευμάτων. Χρησιμοποιούνται ιδίως για τη λήψη, την παρασκευή και την αποστολή εμπορευμάτων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις