Όρος στο γλωσσάριο:

Καταγόμενων υλών

Οι ύλες που είναι καταγόμενες από ένα μέρος σε ένα συγκεκριμένο προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς, διότι πληρούν τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται στην εν λόγω προτιμησιακή εμπορική συμφωνία. Βλέπε επίσης «καθεστώς καταγωγής».

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις