Όρος στο γλωσσάριο:

Συμπληρωματικές μονάδες

Σε ένα πλαίσιο εισαγωγών εξαγωγών, τον αριθμό των μονάδων σε ένα φορτίο. Η χρησιμοποιούμενη μέτρηση εξαρτάται από το είδος των εμπορευμάτων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις