Ειδήσεις:

Δήλωση του ΠΟΕ στην οποία τονίζεται η σημασία των ΠΜΜΜΕ κατά τον χρόνο της COVID — 19

Στις 14 Μαΐου 2020, η ΕΕ και 47 άλλα μέλη εξέδωσαν δήλωση στην οποία τονίζεται η σημασία των ΠΜΜΜΕ κατά τον χρόνο της COVID-19.

Περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις