ELi kaubanduslepingud portaalis Access2Markets

ELi kaubanduslepingud portaalis Access2Markets

Madalamad tollimaksud ja muud eelised, mida pakuvad ELi sooduskaubanduslepingud

ELil on üle 70 kaubanduslepingu kogu maailma riikidega

Kontrollige järgmist:

Need lepingud hõlmavad peaaegu kahte viiendikku ELi kaubandusest teiste riikidega. Nende alusel on ELi ja partnerriikide ettevõtted soodsamad kui WTO raames pakutavad tingimused.

Kõnealustest lepingutest saadav kasu hõlmab järgmist:

 • madalamad või nulltariifid
 • lihtsamad ja kiiremad tolliprotseduurid
 • tootesertifikaatide tunnustamine
 • töötajate liikuvus
 • juurdepääs avalikele hangetele
 • Teie intellektuaalomandi õiguste parem kaitse

Mida peaksite kaubanduslepingute kohta teadma?

 • Teie õigused on kokkuleppeti erinevad ja sõltuvad tootest/sektorist
 • mitte kõik hüvitised ei ole automaatsed – näiteks kaupade sektoris peate
  • tõendada, kus toode on valmistatud
  • täitke tollivormid
  • registreeruda ELi REX-süsteemis või heakskiidetud eksportijana
  • omada teenuste osutamiseks luba
  • omada oma toote ohutussertifikaate
  • taotleda kaitset oma intellektuaalomandile
 • te võite endiselt seista silmitsi tõketega, kuid ELi kaubandusleping võib lihtsustada nende kõrvaldamist, öelge meile, kas arvate, et olete silmitsi kaubandustõkkega EList eksportimisel.
 • Ettevõtjad või üksikisikud ei saa kaubanduslepingut kohtus jõustada. EL ja partnerriigid on siiski õiguslikult kohustatud neid rakendama. Kui nad seda ei tee, saab teine pool enamikul juhtudel aktiveerida vaidluste lahendamise mehhanismi.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) kaubanduslepingute peatükid

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad VKEsid käsitlevat peatükki, kui partnerriik sellega nõustub. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingus.

Lisaks leppis ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühiskomitee 26. septembril 2018 konkreetses VKEsid käsitlevas soovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele veebipõhist teavet laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ja turulepääsu kohta ning et VKEde kontaktpunkt teeb koostööd VKEdega seotud probleemide lahendamiseks.

Mida pakub Access2Markets?

Jagage seda lehte:

Kiirlingid