ELi kaubanduslepingud Access2Markets’i kohta

ELi kaubanduslepingud Access2Markets’i kohta

Saada kasu madalamatest tariifidest ja muudest eelistest, mida pakuvad ELi sooduskaubanduslepingud!

ELil on üle seitsmekümne kaubanduskokkuleppe kogu maailma riikidega

Kontrollige:

Need lepingud hõlmavad peaaegu kahte viiendikku kogu ELi kaubavahetusest teiste riikidega. Nende kohaselt on ELi ja partnerriikide äriühingutel soodsamad tingimused kui WTO raames pakutavatel.

Kõnealustest lepingutest saadav kasu hõlmab järgmist:

 • madalamad või nulltariifid
 • lihtsamad ja kiiremad tolliprotseduurid
 • tootesertifikaatide tunnustamine
 • töötajate liikuvus
 • juurdepääs avalikele pakkumistele
 • Teie intellektuaalomandi õiguste parem kaitse

Mida peaksite kasust teadma?

 • Teie õigused erinevad sõltuvalt kokkuleppest ja sõltuvad tootest/sektorist
 • mitte kõik hüved ei ole automaatsed – näiteks kaupade sektoris peate:
  • tõendage, kus teie toode on valmistatud
  • täitke tollivormid
  • registreerige end ELi REX-süsteemis või heakskiidetud eksportijana
  • olema teenuste osutamiseks litsentseeritud
  • omama oma tootele ohutustunnistust
  • taotlege oma intellektuaalomandi kaitset
 • Te võite siiski kokku puutuda tõketega, kuid ELi kaubandusleping võib muuta nende kõrvaldamise lihtsamaks. Kui arvate, et puutute EList eksportimisel kokku kaubandustõketega,
 • Äriühingud või üksikisikud ei saa kaubanduslepingut kohtus jõustada. EL ja partnerriigid on siiski õiguslikult kohustatud neid rakendama.Kui nad seda ei tee, saab teine pool enamikul juhtudel aktiveerida vaidluste lahendamise mehhanismi.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) kaubanduslepingute peatükid

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad VKE peatükki, kui partnerriik sellega nõustub. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingus.

Lisaks leppis ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja rahaliit (CETA) 26. septembril 2018 VKEde erisoovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele veebipõhist teavet laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ja turulepääsu kohta ning et VKEde kontaktpunkt teeb kummalgi pool koostööd VKEdega seotud küsimuste lahendamiseks.

Mida Access2Markets pakub?

Jagage seda lehte:

Kiirlingid