Standardid ja vastavushindamine

Standardid ja vastavushindamine

Standardid ja vastavushindamismenetlused koos tehniliste eeskirjadega on kolm tegurit, mis võivad põhjustada tehnilisi kaubandustõkkeid.

Kuigi tehniliste normidega kehtestatakse kohustuslikud tootenõuded, sisaldavad standardid vabatahtlikke üksikasjalikke tehnilisi kirjeldusi ja kriteeriume toodete omaduste kohta, mis aitavad tootjatel täita tehnilistes eeskirjades sätestatud kohustuslikke nõudeid.

Vastavushindamismenetlused on vahend, millega tõendada, et toode vastab kõigile asjakohastele kohustuslikele tootenõuetele. Kolmanda isiku vastavushindamine eeldab sõltumatute vastavushindamisasutuste või avaliku sektori asutuste sekkumist ning seda nõutakse tavaliselt keskmise või suure riskiga toodete puhul. Kui nõutakse kohustuslikku kolmanda isiku vastavushindamist, suurendab see vastavushindamise kulusid (finantskulud ja viivitused turule sisenemisel). Vastavushindamist käsitlevate kahepoolsete vastastikuse tunnustamise lepingute eesmärk on vähendada katsetamise ja sertifitseerimise kulusid muudel turgudel, nähes ette, et kumbki pool aktsepteerib partnerriigis teise lepinguosalise õigusaktide kohaselt esitatud aruandeid, sertifikaate ja märgiseid.

10. märtsist kuni 24. aprillini 2022 korraldati ELi vastavushindamise uuring. Laadige alla küsitluse tulemused

Jagage seda lehte:

Kiirlingid