Comhaontuithe trádála an Aontais maidir le Access2Markets

Comhaontuithe trádála an Aontais maidir le Access2Markets

Tairbhe a bhaint as taraifí níos ísle agus buntáistí eile a chuireann comhaontuithe fabhracha trádála an Aontais ar fáil duit!

Tá breis agus seachtó comhaontú trádála ag an Aontas le tíortha ar fud an domhain

Seiceáil:

Clúdaíonn na comhaontuithe sin beagnach dhá chúigiú de thrádáil uile an Aontais le tíortha eile. Faoi na coinníollacha sin, tá coinníollacha níos buntáistí ag cuideachtaí ón Aontas agus ó thíortha comhpháirtíochta ná na coinníollacha a thairgtear faoin Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

Áirítear ar na buntáistí a bhaineann leis na comhaontuithe sin

 • taraifí níos ísle nó nialais
 • nósanna imeachta custaim níos éasca agus níos tapúla
 • deimhnithe táirge a aithint
 • soghluaisteacht foirne
 • rochtain ar thairiscintí poiblí
 • cosaint níos fearr do do CMI

Cad ba chóir duit a bheith ar an eolas faoi na buntáistí

 • athraíonn do phribhléidí ó chomhaontú go comhaontú agus braitheann siad ar an táirge/earnáil
 • níl gach sochar uathoibríoch — san earnáil earraí, mar shampla, ní mór duit
  • a chruthú cá bhfuil do tháirge déanta
  • foirmeacha custaim a líonadh isteach
  • Cláraigh i gcóras REX an AE nó mar Onnmhaireoir Faofa
  • bheith ceadúnaithe chun seirbhísí a sholáthar
  • bíodh teastais sábháilteachta agat do do tháirge
  • iarratas a dhéanamh ar chosaint do mhaoine intleachtúla
 • D’fhéadfadh bacainní a bheith fós ort — ach is féidir le comhaontú trádála an Aontais é a dhéanamh níos éasca iad a bhaint — inis dúinn má cheapann tú go bhfuil bacainn trádála le sárú agat agus tú ag easpórtáil ón Aontas Eorpach
 • Ní féidir le cuideachtaí nó daoine aonair comhaontú trádála a fhorfheidhmiú sa chúirt. Tá ceangal dlíthiúil ar an Aontas agus ar na tíortha comhpháirtíochta, áfach, iad a chur chun feidhme.  Mura bhfuil, i bhformhór na gcásanna is féidir leis an bpáirtí eile sásra um réiteach díospóidí a ghníomhachtú.     

Fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) Caibidlí i gComhaontuithe Trádála

Beidh Caibidil FBM i ngach comhaontú trádála nua, má chomhaontaíonn an tír chomhpháirtíochta. Leis sin, d’fhéadfaí malartú faisnéise níos fearr a dhéanamh maidir le saincheisteanna a bhaineann le rochtain ar an margadh, chomh maith le comhar tairbheach idir an Coimisiún agus an tír chomhpháirtíochta agus aghaidh á tabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le FBManna sa chomhaontú trádála.

Thairis sin, an 26 Meán Fómhair 2018, chomhaontaigh Comhchoiste an Chomhaontaithe Chuimsithigh Eacnamaíoch agus Trádála idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (CETA) i Moladh sonrach maidir le FBManna go gcuirfeadh gach Páirtí faisnéis ar líne ar fáil do FBManna an Pháirtí eile faoi CETA agus rochtain ar an margadh, agus go n-oibreodh Pointe Teagmhála FBM ar gach taobh le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha FBManna.

Cad a chuireann Access2Markets ar fáil?

Roinn an leathanach seo: