Comhaontuithe trádála an Aontais maidir le Rochtain2Margaí

Comhaontuithe trádála an Aontais maidir le Rochtain2Margaí

Tairbhe a bhaint as taraifí níos ísle agus as buntáistí eile a chuireann comhaontuithe trádála fabhracha an Aontais ar fáil duit!

Tá níos mó ná seachtó comhaontú trádála ag an Aontas le tíortha ar fud an domhain

Seiceáil:

Cumhdaíonn na comhaontuithe sin beagnach dhá chúigiú den trádáil a dhéanann an tAontas Eorpach le tíortha eile. Faoi na rialacha sin, is mó buntáiste a bhíonn ag cuideachtaí ón Aontas agus ó thíortha comhpháirtíochta ná na coinníollacha a chuirtear ar fáil faoi EDT.

I measc na dtairbhí a bhaineann leis na comhaontuithe sin tá

 • taraifí níos ísle nó nialasach
 • nósanna imeachta custaim níos éasca agus níos tapa
 • aitheantas a thabhairt do dheimhnithe táirge
 • soghluaisteacht foirne
 • rochtain ar thairiscintí poiblí
 • cosaint níos fearr do CMI

Cad ba cheart duit a bheith ar an eolas faoi na buntáistí

 • tá do phribhléidí éagsúil ó chomhaontú go comhaontú agus ag brath ar an táirge/earnáil
 • ní tairbhí uathoibríocha iad – in earnáil na n-earraí, mar shampla, ní mór duit
  • Cruthaigh cá bhfuil do tháirge déanta
  • líon isteach foirmeacha custaim
  • clárú i gcóras REX an Aontais Eorpaigh nó mar easpórtálaí formheasta
  • beidh sé ceadúnaithe chun seirbhísí a sholáthar
  • deimhnithe sábháilteachta a bheith agat do do tháirge
  • iarratas a dhéanamh ar chosaint do mhaoine intleachtúla
 • B’fhéidir go mbeadh bacainní fós le sárú agat – ach is féidir le comhaontú trádála an Aontais Eorpaigh é a bhaint níos éasca — inis dúinn má cheapann tú go bhfuil bacainn trádála le sárú agat agus tú ag onnmhairiú ón Aontas Eorpach
 • Ní féidir le cuideachtaí nó daoine aonair comhaontú trádála a fhorfheidhmiú sa chúirt. Tá ceangal dlí ar an Aontas agus ar na tíortha comhpháirtíochta, áfach, iad a chur chun feidhme. Mura bhfuil, is féidir leis an bpáirtí eile sásra chun díospóidí a réiteach a chur i ngníomh i bhformhór na gcásanna.

Caibidil na gCaibidlí maidir le Comhaontuithe Trádála d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna)

Beidh Caibidil FBM i ngach comhaontú trádála nua, má aontaíonn an tír chomhpháirtíochta. Leis sin, d’fhéadfaí faisnéis a mhalartú ar bhealach níos fearr maidir le saincheisteanna a bhaineann le rochtain ar an margadh, chomh maith le comhar tairbheach idir an Coimisiún agus an tír chomhpháirtíochta agus aghaidh á tabhairt acu ar cheisteanna a bhaineann le FBManna sa chomhaontú trádála.

Thairis sin, an 26 Meán Fómhair 2018, chomhaontaigh Comhchoiste an Chomhaontaithe Chuimsithigh Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (CETA) i Moladh sonrach maidir le FBManna go soláthraíonn gach Páirtí faisnéis ar líne do FBManna an Pháirtí eile maidir le CETA agus rochtain ar an margadh, agus go n-oibreoidh Pointe Teagmhála FBM ar gach taobh le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann go sonrach le FBManna.

Cad a chuireann Access2Margaí ar fáil?

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa