Prepreke trgovini

Prepreke trgovini mogu poprimiti razne oblike. Mogu se odnositi na

 • Carineantidampinške pristojbe, zaštitne pristojbe
 • carinski postupci
 • administrativno opterećenje
 • izdavanje uvoznih dozvola
 • norme
 • zahtjeviu pogledu označivanja ili pakiranja
 • trgovinska zaštita
 • subvencije: Kompenzacijske pristojbe na subvencioniranu robu
 • nedovoljna zaštita prava intelektualnog vlasništva
 • Diskriminirajuće postupanje u odnosu na nacionalni tretman

Pretraživanje u našoj bazi podataka registriranih prepreka trgovini

Zašto prijaviti prepreku trgovini?

Europska komisija mogla bi vam pomoći ako naiđete na prepreke trgovini. Obavijestite nas i ispitat ćemo mogućnosti za uklanjanje prepreke kako bi vaš izvoz u zemlje izvan EU-a mogao rasti. Ta se pomoć pruža svim malim i velikim poduzećima u Europi u svim fazama izvoza.

Kako prijaviti prepreku trgovini

Recite nam o svojem poslovanju:

 • U kojoj djelatnosti radite?
 • Kako možemo stupiti u kontakt s vama?

Recite nam svoj problem:

 • U kojoj ste zemlji suočeni s preprekom?
 • S kojim se točno problemom suočavate?

Obratite nam se

Prepreke možete prijaviti i svojoj državi članici i/ili svojem industrijskom udruženju.

Kako možemo odgovoriti?

Nakon što ste prijavili prepreku trgovini, mi:

 • Analizirati prijavljenu barijeru

Čim nam se prijavi određena prepreka, provjeravamo je li ta prepreka već u našoj bazi podataka. Ako to nije slučaj, prepreku analiziraju relevantni kolege iz zemljopisnog područja i sektorski kolege te delegacija EU-a. To uključuje, na primjer, pravnu situaciju, gospodarski učinak i zemljopisni opseg.

 • Razvrstajte ga

Prepreka se razvrstava ne samo prema svojoj oznaci HS već i prema sektoru (npr. zrakoplovu) te prema mjerama (npr. označivanje).

 • Ukloniti prepreke

EU raspolaže trima glavnim instrumentima za uklanjanje prepreka trgovini

 • diplomatsko djelovanje
 • rješavanje sporova
 • SporazumiEU-a o slobodnoj trgovini

Kako bismo odlučili koji je pravi put naprijed, EU surađuje s državama članicama i industrijskim udruženjima u Bruxellesu te u trećim zemljama diljem svijeta u strukturi koju nazivamo partnerstvom za pristup tržištu.

Želite li saznati više o ovom partnerstvu za pristup tržištu? Saznajte više.

Potraga za trgovinskom barijerom

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice