Norme i ocjenjivanje sukladnosti

Norme i ocjenjivanje sukladnosti

Norme i postupci ocjenjivanja sukladnosti zajedno s tehničkim propisima tri su čimbenika koji mogu predstavljati tehničke prepreke trgovini.

Iako se tehničkim propisima utvrđuju obvezni zahtjevi za proizvode, norme sadržavaju dobrovoljne detaljne tehničke specifikacije i kriterije za značajke proizvoda koji pomažu proizvođačima u usklađivanju s obveznim zahtjevima utvrđenima u tehničkim propisima.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti alat su kojim se dokazuje da je proizvod u skladu sa svim relevantnim obveznim zahtjevima za proizvode. Za ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana potrebna je intervencija neovisnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili javnih tijela te se obično zahtijeva za proizvode srednjeg do visokog rizika. Kada je obvezno ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana, to povećava troškove ocjenjivanja sukladnosti (financijski troškovi i kašnjenja u pristupu tržištu). Bilateralni sporazumi o uzajamnom priznavanju (MRA-ovi) o ocjenjivanju sukladnosti namijenjeni su smanjenju troškova ispitivanja i certificiranja na drugim tržištima kojima se osigurava da svaka stranka prihvaća izvješća, potvrde i oznake koji se isporučuju u partnerskoj zemlji u skladu sa zakonodavstvom druge stranke.

Istraživanje EU-a o ocjenjivanju sukladnosti provedeno je od 10. ožujka do 24. travnja 2022. Preuzmi rezultate ankete

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice