Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás

Az EU és az Egyesült Királyság megállapodásra jutott az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásról, amely 2021.január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó, és 2021. május 1-jén lépett hatályba.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás nemcsak az áruk, a szolgáltatások, a beruházások, a közbeszerzés és a szellemi tulajdonjogok kereskedelmére terjed ki, hanem az EU érdekében álló egyéb kulcsfontosságú területek széles körére is, mint például a légi és közúti közlekedés, az energia és a fenntarthatóság, a halászat és a szociális biztonsági rendszerek koordinálása. A kereskedelemre és a beruházásokra vonatkozó szabályokat az egyenlő versenyfeltételekre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó átfogó kötelezettségvállalások támasztják alá.

 • Biztosítja a vám- és kvótamentességet minden olyan áru esetében, amely megfelel a vonatkozó származási szabályoknak.
 • Lehetővé teszi az uniós befektetők számára, hogy vállalataikat az Egyesült Királyság területén alapítsák, és a legtöbb ágazatban szabadon működtessék.
 • A megállapodás például a Japánnal kötött megállapodáson túlmutató piaci hozzáférést biztosít, és számos kulcsfontosságú szolgáltatási ágazatra vonatkozóan szabályozási rendelkezéseket tartalmaz.
 • Biztosítja, hogy az Egyesült Királyságban már letelepedett uniós vállalatokat ne érje hátrányos megkülönböztetés a közbeszerzési eljárások során.
 • Biztosítja az uniós művészek követő jogait, amelyek nem tartoznak a szellemi tulajdonjogokról szóló nemzetközi egyezmények hatálya alá.
 • Biztosítja a torzulásmentes kereskedelmet és versenyt az uniós vállalatok számára az energia- és nyersanyagágazatban, valamint általában az ipar számára.
 • A megállapodás tartalmaz egy, a kkv-król szóló fejezetet, amelynek célja, hogy előmozdítsa a kkv-k részvételét a megállapodásban.
 • Mindkét fél kötelezettséget vállalt arra, hogy szilárdan egyenlő versenyfeltételeket biztosít azáltal, hogy magas szintű védelmet tart fenn az alábbi területeken:
  • környezetvédelem;
  • az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a szén-dioxid-árazás;
  • szociális és munkavállalói jogok;
  • az adózás átláthatósága és az állami támogatások;
  • hatékony belföldi jogérvényesítéssel, kötelező erejű vitarendezési mechanizmussal és mindkét fél számára jogorvoslati intézkedések meghozatalának lehetőségével.

Az EU és Észak-Írország közötti árukereskedelemre a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt, Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv alkalmazandó.

Panaszok

Panasz benyújtása

A megállapodás szövege és áttekintése

Szolgáltatások

Az EU és az Egyesült Királyság fontos partnerek a szolgáltatások kereskedelme és a beruházások terén. 2021-ben az Egyesült Államok után az Egyesült Királyság volt az EU második legnagyobb szolgáltatáskereskedelmi partnere. Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem fő szolgáltatási ágazatai az úgynevezett „egyéb üzleti szolgáltatások” (azaz K+F szolgáltatások, jogi szolgáltatások, építészeti szolgáltatások stb.), a pénzügyi szolgáltatások, valamint a távközlési, számítástechnikai és információs szolgáltatások voltak.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem vesz részt az uniós egységes piacon, ezért már nem élvezi a személyek szabad mozgásának, a szolgáltatásnyújtás szabadságának és a letelepedés szabadságának az elvét. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy az egyesült királyságbeli szolgáltatóknak ahhoz, hogy Unió-szerte szolgáltatásokat kínálhassanak, az EU-ban kell letelepedniük ahhoz, hogy folytathassák működésüket. Meg kell felelniük a tevékenységük helye szerinti egyes tagállamokban a tevékenységükre alkalmazandó nemzeti szabályoknak, eljárásoknak és engedélyeknek. Ugyanez vonatkozik az uniós gazdasági szereplőkre is, azaz meg kell felelniük az Egyesült Királyság nemzeti szabályainak ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújthassanak az Egyesült Királyságban.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás jelentős mértékű nyitottságot biztosít a szolgáltatások kereskedelme és a beruházások terén számos ágazatban, beleértve a szakmai és üzleti szolgáltatásokat (pl. jogi, könyvvizsgálat, építészeti szolgáltatások), a kézbesítési és távközlési szolgáltatásokat, a számítógépes és digitális szolgáltatásokat, a pénzügyi szolgáltatásokat, a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, a legtöbb közlekedési szolgáltatást és a környezetvédelmi szolgáltatásokat. Emellett vonatkozik a szolgáltatásoktól eltérő ágazatokba – például a feldolgozóiparba, a mezőgazdaságba, az erdőgazdálkodásba, a halászatba, az energiaiparba és más elsődleges iparágakba – történő beruházásokra is.

A piacra jutás tényleges szintje a szolgáltatásnyújtás módjától függ: a terméket határon átnyúlóan értékesítik a szolgáltató székhelye szerinti országból, például interneten keresztül („1. módozat”); a fogyasztó számára a szolgáltató országában nyújtják, például külföldre utazó és szolgáltatásokat vásároló turista számára („2. módozat”); a külföldi szolgáltató tulajdonában álló, helyben alapított vállalkozáson keresztül („3. módozat”) vagy természetes személy szolgáltatónak egy másik ország területén való ideiglenes tartózkodásán keresztül („4. módozat”) nyújtják. A gyakorlatban egy adott szolgáltatás nyújtására vagy egy bizonyos ágazatba való beruházásra való tényleges képesség a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban meghatározott konkrét fenntartásoktól is függ, amelyeket az uniós szolgáltatókra lehet kényszeríteni, amikor bizonyos ágazatokban szolgáltatásokat nyújtanak az Egyesült Királyságban, és fordítva.

Ami a természetes személyek üzleti célú beutazását és ideiglenes tartózkodását illeti (a fent említett 4. módozat), az EU és az Egyesült Királyság kölcsönös kötelezettségvállalások széles köréről állapodott meg. A Felek nem tagadhatják meg az ilyen belépést és tartózkodást gazdasági okokból (pl. kvóták, gazdasági szükségesség vizsgálata) – bár egyes esetekben fenntartások merülhetnek fel a kötelezettségvállalásokkal szemben. Bizonyos esetekben vízumra és/vagy tartózkodási vagy munkavállalási engedélyre is szükség lehet.

A személyek következő kategóriái tartoznak a megállapodás hatálya alá:

 • Üzleti látogatók letelepedési céllal – pl. egy olyan vezető, aki leányvállalat létrehozása céljából az Egyesült Királyságba érkezik. Ezek a személyek hathónapos időszakon belül 90 napig tartózkodhatnak.
 • Vállalaton belül áthelyezett személyek – pl. egy olyan vezető, akit X vállalat küld az EU-ba, hogy az Egyesült Királyságban található Y leányvállalatánál dolgozzon). Ezek a személyek 3 évig tartózkodhatnak (kivéve, ha gyakornokokról van szó, amely esetben a tartózkodás időtartama egy évre korlátozódik).
 • Rövid távra érkező üzleti látogatók: ezek a személyek a 21. melléklet 8. pontjában felsorolt bizonyos (tizenegy) tevékenység végzése céljából beutazhatnak az EU-ba vagy az Egyesült Királyságba. Hathónapos időszakon belül 90 napra is sor kerülhet. A tagállamok és az Egyesült Királyság azonban fenntartással élhetnek e tevékenységek némelyikével kapcsolatban.
 • Szerződéses szolgáltatók: ezek a személyek beutazhatnak az EU-ba (vagy az Egyesült Királyságba) abból a célból, hogy a vállalatuk által egy uniós (vagy egyesült királyságbeli) ügyféllel kötött szolgáltatási szerződést legfeljebb 12 hónapra vagy – attól függően, hogy melyik a rövidebb – a szerződés időtartama alatt hajtsák végre. Egyetemi oklevéllel és a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. A 22. melléklet 10. pontjában felsorolt szolgáltatásokat nyújthatnak. A tagállamok azonban fenntartással élhetnek e tevékenységek némelyikével kapcsolatban: lásd a 22. melléklet 12. pontját – azaz egy adott szolgáltatás nyújtásának feltételei korlátozóbbak vagy akár lehetetlenek is lehetnek.
 • Független szakemberek. Ugyanaz, mint a szerződéses szolgáltatók, de önálló vállalkozók. Az engedélyezett szolgáltatások jegyzékét a 22. melléklet 11. pontja tartalmazza.

Emellett a szakmai képesítésekre vonatkozó valamennyi nemzeti szabályt alkalmazni kell. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás tartalmaz egy keretet, amelynek keretében az Európai Unió és az Egyesült Királyság később – eseti alapon és meghatározott szakmák tekintetében – megállapodhat bizonyos szakmai képesítések elismerésére vonatkozó további rendelkezésekről, amelyek a megállapodás mellékletét képeznék. Ezeket a megállapodásokat a partnerségi tanácsnak kell elfogadnia.

Gyakorlati információk az uniós szolgáltatók számára az Egyesült Királyságban történő szolgáltatásnyújtáshoz

Engedélykereső

Az Egyesült Királyságban történő szolgáltatásnyújtáshoz bizonyos üzleti tevékenységekhez vagy egyéb tevékenységekhez szükséges engedély szükséges.

Hogyan lehet vállalkozást alapítani az Egyesült Királyságban?

Az Egyesült Királyságban történő vállalkozásindításra vonatkozó követelmények attól függnek, hogy milyen típusú vállalkozást kíván létrehozni, hol dolgozik, és hogy vesz-e igénybe segítséget. Útmutató az Egyesült Királyságban történő vállalkozásalapításhoz

A szakmai képesítések elismerése

A nem egyesült királyságbeli szakmai képesítést az Egyesült Királyság szabályozó testületének hivatalosan el kell ismernie ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban szabályozott szakmában dolgozhasson. Tájékoztatás az Egyesült Királyságban működő szabályozó szervekről és szabályozott szakmákról

A szabályozott szakmákról további információk az Egyesült Királyság Szakmai Képesítési Központjának honlapján találhatók.

Információk a jogi szolgáltatásokról és a tengeri szállítási szolgáltatásokról

A szolgáltatásokkal és beruházásokkal foglalkozó új kereskedelmi asszisztens, amely az Access2Markets portálon érhető el, tájékoztatást nyújt azoknak az uniós vállalatoknak, amelyek jogi szolgáltatásokat és tengeri szállítási szolgáltatásokat kívánnak nyújtani az Egyesült Királyságnak. Tartalmazza az általuk teljesítendő követelményekre vonatkozó információkat, valamint az illetékes szabályozó hatóságok elérhetőségét.

A képesített személyzet belépésére és tartózkodására vonatkozó szabályok

Általános tájékoztatás a kérelmezők különböző kategóriáira vonatkozó vízumkövetelményekről.

Konkrétabban a képesített személyzet esetében:

 1. Az üzleti látogatókra vonatkozó szabályok
 2. Szakképzett munkaerőre vonatkozó vízum
 3. Vállalaton belüli vízum
 4. T5 Ideiglenes munkavállaló – Nemzetközi megállapodás szerinti munkavállaló
 5. Egy tengerentúli vállalkozás képviselője

Közbeszerzés

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás magában foglalja a közbeszerzésről szóló WTO-megállapodást (GPA), és túlmutat azon. Ez azt jelenti, hogy az uniós vállalatoknak a kétoldalú szabályokkal és az Egyesült Királyság piacához való hozzáférésével kapcsolatos, a GPA-ból származó valamennyi előnyét a kereskedelmi és együttműködési megállapodás is megerősíti, és kétoldalú vitarendezés tárgyát képezi.

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás túlmutat a GPA-kötelezettségvállalásokon, és további piacra jutást biztosít:

 • A gáz- és hőhálózatokat üzemeltető beszerzést végző szervekre, valamint az összes közüzemi ágazatban monopoljoggal rendelkező, magántulajdonban lévő beszerzést végző szervekre is kiterjed,
 • Egyes kiegészítő szolgáltatások lefedése, például:
  • Szállodai és éttermi szolgáltatások (CPC Prov. 641)
  • Étkeztetési szolgáltatások (CPC Prov. 642)
  • Italkiszolgálási szolgáltatások (CPC Prov. 643)
  • Távközléssel kapcsolatos szolgáltatások (CPC Prov. 754)
  • Ingatlanszolgáltatások díjazás ellenében vagy szerződés alapján (CPC Prov. 8220)
  • Egyéb üzleti szolgáltatások (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Oktatási szolgáltatások (CPC Prov. 92)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás kiterjeszti az alkalmazandó szabályokat is, és következésképpen megkönnyíti a piacra jutást az alábbiaknak köszönhetően:

 • az elektronikus eszközök fokozott használata,
 • egységes portál valamennyi hirdetmény számára,
 • az önbevallások elfogadása,

A kereskedelmi és együttműködési megállapodásba belefoglaltuk az Egyesült Királyságban letelepedett uniós tulajdonú vállalatok megkülönböztetésmentességét is valamennyi közbeszerzési eljárás esetében, beleértve a kötelezettségvállalások által nem érintett beszerzéseket is, például a kis értékű beszerzéseket (a GPA küszöbértéke alatti nemzeti elbánás).

 

További információk az Egyesült Királyság közbeszerzési piacához való hozzáférésről:

10,000 fontot meghaladó értékű közbeszerzési szerződések

Közbeszerzési szerződések Skócia

Közbeszerzési szerződések Wales

Észak-Írország közbeszerzési szerződései: eSourcing NI – eTenders NI

118,000 fontot meghaladó értékű közbeszerzési szerződések

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások