Gazdasági partnerségi megállapodás – Kelet-afrikai Közösség

Az EU-EAC gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára az egymásba való beruházást és az azokkal folytatott kereskedelmet, valamint ösztönzi a fejlődést Kelet-Afrikában. Tudnivalók arról, hogy az EU 6 afrikai állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai (GPM) hamarosan milyen előnyökkel járhatnak az Ön kereskedelme számára.

Dióhéjban

Az EAC az Afrikai Unió egyik legintegráltabb regionális gazdasági közössége. Vámunióról van szó, amelynek keretében a legtöbb árut és szolgáltatást vámmentesen értékesítik a tagállamok között, és a harmadik országokkal közös külső vámtarifát alkalmaznak. Közös piacként a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabadon mozoghatnak. Ezen túlmenően az EAC 2023-ban monetáris unió létrehozását tervezi, és szorosabb politikai integrációra törekszik.

Az EU és az EAC közötti gazdasági partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások 2014 októberében sikeresen lezárultak. A megállapodást Kenya, Ruanda és valamennyi uniós tagállam már aláírta. A hatálybalépés még várat magára a többi EAC-tagállam (Tanzánia, Uganda, Burundi, Dél-Szudán mellett) általi aláírásra, mielőtt azt valamennyi fél ratifikálná.

Hatálybalépését követően az EU-EAC gazdasági partnerségi megállapodás azonnali vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít az EU piacához valamennyi EAC-export számára, amihez az EAC piacának részleges és fokozatos megnyitása társul az EU-ból származó behozatal előtt.

A megállapodás részletes rendelkezéseket is tartalmaz a származási szabályokról, valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről. Tiltja az indokolatlan vagy diszkriminatív import- és exportkorlátozásokat, ezzel segítve az EAC arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felszámolja az EAC-n belüli kereskedelem nem vámjellegű akadályait.

Ezenkívül a mezőgazdaságról és a halászatról szóló fejezetek célja az erőforrások fenntartható felhasználása terén folytatott együttműködés megerősítése. A felek kötelezettséget vállalnak arra is, hogy további tárgyalásokat folytatnak a szolgáltatások kereskedelméről és a kereskedelemmel kapcsolatos szabályokról, amelyek a fenntartható fejlődéssel, a versenypolitikával, a beruházásokkal és a magánszektor fejlesztésével, a szellemi tulajdonjogokkal és a közbeszerzés átláthatóságával foglalkoznak.

A kedvezményezett országok

 • Burundi – Aláírás folyamatban. A „fegyver kivételével mindent” (EBA) rendszer hatálya alá tartozik.
 • Kenya – A gazdasági partnerségi megállapodást aláírta és ratifikálta. Nem tartozik az EBH hatáskörébe. Vám- és kvótamentes hozzáférést élvez az uniós piachoz.
 • Ruanda – A gazdasági partnerségi megállapodás aláírása. Az EBH hatáskörébe tartozik.
 • Tanzánia – Aláírás folyamatban. Az EBH hatáskörébe tartozik.
 • Uganda – Aláírás folyamatban. Az EBH hatáskörébe tartozik.
 • Dél-Sudan – Nem vesz részt a tárgyalásokon, mivel 2016-ban csatlakozott az EAC-hoz. A megállapodás hatálybalépésekor csatlakozhat a megállapodáshoz. Nem tagja a WTO-nak. Az EBH hatáskörébe tartozik.

Aszimmetrikus rendelkezések az EAC-országok javára

Az EU-EAC gazdasági partnerségi megállapodás aszimmetriákat irányoz elő az EAC-országok javára, mint például az érzékeny termékek kizárása a liberalizációból, hosszú liberalizációs időszakok, rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

 • Míg az uniós piacok azonnal és teljes mértékben megnyílnak, az EAC-piac részben és fokozatosan megnyílik az EU-ból származó behozatal előtt, teljes mértékben figyelembe véve a fejlettségi szintek közötti különbségeket.

Tarifák

 • Az EU 100%-os vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít az EAC-országokból származó valamennyi importhoz. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és mindenki számára ingyenes
 • Az EAC-országok fokozatosan, 15–25 év alatt megszüntetik a vámok 82,6%-át. Az érzékeny termékek – többek között különböző mezőgazdasági termékek, borok és szeszes italok, vegyi anyagok, műanyagok, faalapú papír, textil és ruházat, lábbelik, kerámiatermékek, üvegáruk, nem nemesfémből készült áruk és járművek – teljes mértékben ki vannak zárva a liberalizációból:
 • Ha egyes uniós áruk EAP-országokba történő behozatala hirtelen megugrott, az EAC-országok olyan biztosítékokat alkalmazhatnak, mint az importkvóták és a vámok újbóli bevezetése.
 • Korlátozásokat vezetnek be a nyersanyagokra és a nem feldolgozott élelmiszerekre kivetett esetleges kiegészítő exportadókra. Ennek megfelelően az EAC-tagok csak az EU értesítését követően és korlátozott ideig vethetnek ki új exportadót.
 • Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési opciót, hogy megtalálja az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatósággal.

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokkal kapcsolatos általános információk az alábbiakban olvashatók.

A rugalmas származási szabályok lehetővé teszik az EAC-országok számára, hogy más országokból származó alapanyagokból származó termékeket exportáljanak, különösen a kulcsfontosságú ágazatokban – a mezőgazdaságban, a halászatban, a textiliparban és a ruházati ágazatban. Például egy textiltermék vámmentesen léphet be az EU-ba, ha előállításának legalább egy fázisára – például szövésre vagy kötésre – egy EPA-országban került sor.

Tűréshatár

A GPM-ben szereplő tűréshatárok a szokásosnál enyhébbek. A végtermék gyártelepi árának 15%-át teszik ki, szemben a legtöbb uniós megállapodásban előirányzott 10%-kal. A textilre és a ruházatra egyedi tűréshatárok vonatkoznak.

Kumuláció

A GPM a következő kumulációtípusokat tartalmazza:

 • Kétoldalú kumuláció az EU-val
 • Diagonális és teljes kumuláció a TOT-okkal és az AKCS-országokkal, bizonyos feltételek mellett.
 • Kumuláció a szomszédos fejlődő országokkal, bizonyos feltételek mellett.

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani.

Vámvisszatérítés

Visszatérítés igényelhető olyan anyagok után fizetett vám után, amelyeket korábban további feldolgozás céljából importáltak, majd olyan országba exportáltak, amely gazdasági partnerségi megállapodást írt alá az EU-val.

A hajók állapota

A nyílt tengeren és az EAC-országok kizárólagos gazdasági övezeteiben kifogott halak csak akkor tekinthetők EAC-országból származónak, ha azokat bizonyos kritériumoknak megfelelő hajók fogják ki. Ezek a kritériumok a hajó lajstromba vételének helyére, arra a lobogóra vonatkoznak, amely alatt a hajó „sail”, valamint a hajó tulajdonosára.

Nincs külön követelmény a személyzet, a parancsnokok vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan. Ezeket a követelményeket, amelyek az eredeti Cotonoui Megállapodásban szerepeltek, most törölték annak érdekében, hogy megkönnyítsék a GPM-országok által kifogott halak származásának megállapítását.

Termékspecifikus származási szabályok

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat[link], amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és előírásokat a Saját Kereskedelmi Asszisztens adatbázisában.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

 • Ahhoz, hogy Ön elfogadott exportőr legyen, igazolnia kell a vámhatósága felé termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket.

Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

 • A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz az EAC-országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig érvényes. Ez lehet:
  • az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőnek) készen kell állnia arra, hogy kérésre benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és teljesítse a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeit.
  • számlanyilatkozat – amelyet bármely exportőr állít ki, a legfeljebb 6 000 EUR értékű szállítmányok esetében, vagy az elfogadott exportőrök bármilyen értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

Egyéb dokumentumok

 • Tájékozódjon az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

 • Konkrét információk a szolgáltatások uniós piacáról
 • Általános információk a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó szabályokról, rendeletekről és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, TSD)

Verseny

 • 2014 óta az EU megszüntette a GPM-országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.
 • Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • A mezőgazdaságról szóló fejezet garantálja, hogy az EU még piaci válság idején sem fog exporttámogatást nyújtani.
 • Ha az Európából származó import ugrásszerű növekedése veszélyezteti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodás lehetővé teszi az ipari ágazatok és az EAC fiatal iparának védelmét szolgáló intézkedések bevezetését.

Fenntartható fejlődés

 • A mezőgazdaságról szóló fejezet célja a fenntartható mezőgazdasági fejlődés, beleértve az élelmezésbiztonságot, a vidékfejlesztést és a szegénység csökkentését az EAC-ban. Arra kötelezi a feleket, hogy elmélyítsék a mezőgazdaságról és az élelmezésbiztonságról folytatott szakpolitikai párbeszédet, beleértve a belső politikáik átláthatóságát is.
 • A halászatról szóló fejezet megerősíti a halászat területén az erőforrások fenntartható felhasználása terén folytatott együttműködést, például az erőforrások felmérését és kezelését; a környezeti, gazdasági és társadalmi hatások nyomon követése; a hatályos nemzeti jogszabályoknak és a vonatkozó nemzetközi eszközöknek való megfelelés; hatékony ellenőrzés és felügyelet a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem érdekében;
 • A gazdasági és fejlesztési együttműködésről szóló fejezet célja az EAC-gazdaságok versenyképességének fokozása, az ellátási kapacitás kiépítése és az EAC-tagok támogatása a GPM zökkenőmentes végrehajtásában;
 • A gazdasági partnerségi megállapodás szorosan kapcsolódik a Cotonoui Megállapodáshoz és annak olyan alapvető elemeihez, mint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság;

Regionális integráció

A gazdasági partnerségi megállapodás ugyanannyiról szól az EAC-országok közötti kereskedelemről, mint az EU-val folytatott kereskedelemről.

 • A GPM tiltja a behozatalra és a kivitelre vonatkozó indokolatlan vagy diszkriminatív korlátozásokat, ami hozzájárul az EAC arra irányuló erőfeszítéseihez, hogy felszámolja a nem vámjellegű akadályokat az EAC-n belüli kereskedelemben.

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU támogatást nyújt, amelyet a meglévő eszközökből – elsősorban az EU fejlesztési költségvetéséből és az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) – finanszíroz a kereskedelemösztönző támogatáson keresztül.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások