A piacra jutásról szóló rendelet

Az Ön vállalata importál-e termékeket a Nyugat-afrikai Közösségből, a Kelet-afrikai Közösségből vagy Kamerunból? Ha igen, ez a szakasz segít megérteni az EU piacra jutásról szóló rendeletét.

Dióhéjban

A piacra jutásról szóló rendelet vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít az uniós piachoz azon afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó termékek számára, amelyek

 • ne részesüljenek az EU „fegyver kivételével mindent” (EBA) elnevezésű programjából 
 • gazdasági partnerségi megállapodást kötöttek az EU-val, de még nem erősítették meg 

Ezen országok közé tartoznak a Nyugat-afrikai Közösség, a Kelet-afrikai Közösség és Kamerun országai. Ezekre itt MAR-országokként hivatkozunk.

Tarifák

A piaci visszaélésekről szóló rendelet értelmében ezek az országok profitálnak a következőkből:

 • a jogosult AKCS-országokból származó termékek uniós piacra jutása vám- és kvótamentesen

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszközére (ROSA)” („Származási szabályok önértékelési eszköz”) a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és tájékozódjon arról, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokkal kapcsolatos általános információk az alábbiakban olvashatók.

A részletes rendelkezéseket a piacra jutásról szóló rendelet (2016/1076) 1. függeléke tartalmazza.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”.  Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Tűréshatár

A piaci visszaélésekről szóló rendeletben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásosak. Ezek a termékek gyártelepi árának 15%-át teszik ki, nem pedig 10%. A textilre és a ruházatra egyedi tűréshatárok vonatkoznak.

Kumuláció

A piaci visszaélésről szóló rendelet az alábbi módozatokat írja elő a származás halmozására

 • kétoldalú kumuláció az EU-val
 • diagonális és teljes kumuláció a piaci visszaélésről szóló rendelet hatálya alá tartozó TOT-okkal és AKCS-államokkal. Ebben az esetben az egyik TOT-ból vagy MAR-országból egy másik MAR-országba importált inputok származását a rendeletben foglalt származási szabályok alapján kell megállapítani.
 • a kumuláció egyéb típusai, többek között Dél-Afrikával és a szomszédos fejlődő országokkal

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Lehetővé teszi az eredetileg a MAR-ország által feldolgozásra behozott, majd az EU-ba exportált anyagok után fizetett vámok visszatérítését.

A hajók állapota

A MAR-ország felségvizein kívül fogott halak csak akkor tekinthetők a MAR-országból származónak, ha azokat olyan hajók fogták, amelyek megfelelnek a következőkre vonatkozó bizonyos kritériumoknak:

 1. a hajó lajstromozásának helye
 2. az a lobogó, amely alatt hajózik
 3. tulajdonjoga

A személyzet vagy tisztek állampolgárságára vonatkozóan nincs külön követelmény.

Termékspecifikus származási szabályok

 • termékspecifikus szabályok 
 • egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi egyszerűbb szabályok

Eltérések

A piaci visszaélésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó országok kérésére meghatározott feltételek mellett eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy könnyített származási szabályokat lehessen alkalmazni bizonyos országokból származó egyes termékekre. Az e rendelkezésekkel összhangban jelenleg engedélyezett eltérés listája a következő:

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Használja a Saját Kereskedelmi Asszisztenst

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
 • keresés az Ön termékére és származási országára alkalmazandó konkrét szabályokról és rendelkezésekről

Az Ön termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először adja meg a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények, állat- és növényegészségügy és higiénia

Használja a Saját Kereskedelmi Asszisztenst

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, állat- és növény-egészségügyi (egészségügyi és növény-egészségügyi – SPS) szabványokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük 
 • keresse meg a termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályokat 

Az Ön termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először adja meg a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Vámkezelési okmányok és eljárások

A származás igazolása

A MAR-országokból származó termékek csak akkor jogosultak kedvezményes vámtételekre, ha származási igazolással rendelkeznek.
Ez az alábbiak egyike lehet:

 • Az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR 1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőnek) készen kell állnia arra, hogy kérésre benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat, és teljesítse a származási szabályok jegyzőkönyvében foglalt egyéb követelményeket.

  vagy

 • A számlanyilatkozat kiállítása:
  • bármely exportőr a 6 000 EUR vagy annál kisebb értékű szállítmányok esetében
  • bármilyen értékű szállítmányok elfogadott exportőrei

Kumuláció esetében a származási igazolás az alábbiakból származó importált anyagok esetében:

 • egyéb MAR-országok
 • az EU
 • Tengerentúli vámterületek 

az alábbiak biztosítják:

 • EUR 1 szállítási bizonyítvány (diagonális kumuláció)

  vagy

 • beszállítói nyilatkozat (diagonális és teljes kumuláció)

A kumulációra vonatkozó eljárások

 • a származási igazolás 10 hónapig érvényes.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

a legkevésbé fejlett és a fejlődő országok tekintetében

A szolgáltatások kereskedelme

 • a piaci visszaélésről szóló rendelet csak az árukra, nem pedig a szolgáltatásokra terjed ki.
 • konkrét információk az uniós szolgáltatási piacról
 • általános tájékoztatás a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

Beruházás

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások