REX-rendszer

A REX-rendszer a számlanyilatkozatok különleges esete, amely az úgynevezett „származási nyilatkozatokat” kiállító gazdasági szereplők öntanúsításának elvén alapul.

A származásmegjelölő nyilatkozat olyan származásmegjelölő nyilatkozat, amelyet a regisztrált exportőr csatol a számlához vagy bármely más kereskedelmi okmányhoz. A származásmegjelölő nyilatkozat szövegét az Uniós Vámkódex végrehajtási jogi aktusának (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 343., 2015.12.29.) (CELEX 32015R2447) 22-07. melléklete tartalmazza.

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállítására való jogosultsághoz a gazdasági szereplőknek a származási országuk illetékes hatóságainak nyilvántartásba kell vetetniük magukat egy adatbázisban. E nyilvántartásba vételt követően a gazdasági szereplő „regisztrált exportőrré” válik.

A regisztrált exportőr adataira vonatkozó információkat az EU REX honlapján teszik közzé, ahol a gazdasági szereplők ellenőrizni tudják a származásmegjelölő nyilatkozatot benyújtó regisztrált exportőrök regisztrációjának érvényességét.

Megjegyzendő, hogy a 6 EUR-nál kisebb értékű szállítmányok esetében a származásmegjelölő nyilatkozatot nyilvántartásba vételi kötelezettség nélkül is ki lehet állítani.

A REX-rendszer fokozatos megvalósítása

A REX-rendszer fokozatosan felváltja a kormányzati hatóságok által kiállított származási bizonyítványokon és a gazdasági szereplők által kiállított számlanyilatkozatokon alapuló jelenlegi rendszert.

Először és fokozatosan alkalmazták az általános preferenciarendszerre (GSP), és a tervek szerint 2020 júniusára valamennyi GSP-ország teljes körűen alkalmazza.

Lásd a végrehajtás jelenlegi állását és az azt alkalmazó országok listáját.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások