Származási szabályok

Az EU és partnerországai között külön megállapodások vagy egyezmények vannak érvényben a preferenciális vámtarifák tekintetében, amelyek konkrét származási szabályokat is tartalmaznak annak meghatározására, hogy egy termék mikor minősül a partnerországból származónak. Ilyen körülmények között a termék preferenciális tarifális elbánásban részesül.

A különböző megállapodások keretében az egyes partnerországokra alkalmazott származási szabályok nem azonosak, bár mindegyikük ugyanazokon a fogalmakon alapul. Így minden preferenciális rendszer egyedi származási szabályokat tartalmaz, amelyeket az alábbiak szerint kell tanulmányoznia:

Bővebben az alapelvek magyarázatáért.

Származási eljárások

A származás igazolása

A származási igazolás olyan nemzetközi kereskedelmi okmány, amely tanúsítja, hogy a szállítmányban szereplő áruk egy meghatározott országból vagy területről származnak. A származási bizonyítványokat akkor kell csatolni a behozatali vám-árunyilatkozathoz (vagy egységes vámokmányhoz, EV-hez), ha azokat az EU vámhatósága rendelkezésére bocsátják.

Az áruk származó helyzetét az alábbiak igazolhatják:

  • nem preferenciális származásra vonatkozó bizonyítvány. Tanúsítja, hogy az áruk származási országa nem felel meg a preferenciális elbánás feltételeinek – ezeket a bizonyítványokat rendszerint a kereskedelmi kamarák állítják ki.
  • preferenciális származási bizonyítvány – lehetővé teszi, hogy az áruk csökkentett vagy nulla vámtételben részesüljenek, ha olyan nem uniós országból hozzák be őket, amellyel az EU preferenciális megállapodást kötött

Ezeket a bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságainak kell kiállítaniuk, és azokat a vámkezeléskor be kell mutatni.

Az alkalmazandó tanúsítvány típusát az egyes preferenciális megállapodások határozzák meg: „A” formanyomtatvány (a GSP-rendszer esetében), EUR MED (a PEM-rendszer egyes konkrét esetei esetében) vagy 1 EUR (valamennyi többi eset).

Alternatív megoldásként a legfeljebb 6000 EUR értékű szállítmányok esetében az exportőrök számlanyilatkozatot is kiállíthatnak, függetlenül a kereskedelmi partnerországtól. A 6000 EUR-t meghaladó szállítmányok esetében a számlanyilatkozatokat csak akkor fogadják el, ha azokat úgynevezett elfogadott exportőr állítja ki.  

A számlanyilatkozatok különleges esete a REX-rendszer:

A REX-rendszer az úgynevezett „származási nyilatkozatot” kibocsátó gazdasági szereplők öntanúsításának elvén alapul.

A származásmegjelölő nyilatkozat a regisztrált exportőr által a számlán vagy bármely más kereskedelmi okmányon feltüntetett származási nyilatkozat. A származásmegjelölő nyilatkozat szövegét az Uniós Vámkódex végrehajtási aktusának 22-07. melléklete tartalmazza ((EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 343., 2015.12.29.) (CELEX 32015R2447).

Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők származásmegjelölő nyilatkozat kiállítására jogosultak legyenek, származási országuk illetékes hatóságainak nyilvántartásba kell vetetniük magukat az adatbázisban. A nyilvántartásba vételt követően a gazdasági szereplő „regisztrált exportőrré” válik.

A regisztrált exportőr adataira vonatkozó információkat az EU REX-ról szóló külön oldalain tesszük közzé. Ezen az oldalon a vállalatok ellenőrizhetik a származásmegjelölő nyilatkozatot benyújtó regisztrált exportőrök regisztrációjának érvényességét.

Megjegyzendő, hogy a 6000 EUR-nál kisebb értékű szállítmányok esetében a származásmegjelölő nyilatkozat bejegyzési kötelezettség nélkül készíthető el.

A REX-rendszer fokozatos megvalósítása

A REX-rendszer fokozatosan felváltja a kormányzati hatóságok által kiállított származási bizonyítványokon és a gazdasági szereplők által kiállított számlanyilatkozatokon alapuló jelenlegi rendszert.

Először és fokozatosan alkalmazták az általános preferenciarendszer (GSP) esetében. A végrehajtás jelenlegi állása és az azt alkalmazó országok listája itt olvasható.

Kötelező érvényű származási felvilágosítás (KSZF)

Ha kétségei vannak az áruk származásával kapcsolatban, vagy egyszerűen jogbiztonságra van szüksége, kérelmezheti a kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó határozatot.

A KSZF-határozatok kötelező érvényűek a jogosultra és az uniós vámhatóságokra nézve. Kibocsátásukat követően érvényesek és kötelező erejűek, feltéve, hogy a KSZF-határozat kérelmezésekor leírt áruk és körülmények minden szempontból azonosak.  Ezek általában a kiállítás napjától számított három évig érvényesek.

A 27 uniós országban a KSZF-ek kibocsátásáért felelős hatóságok listája itt található (lásd: HL C 29., 2017.1.28., 19. o.). Itt további útmutatás található a kötelező érvényű származási felvilágosításról.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások