Vegyi termékek

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelményekhez szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, forduljon a Kereskedelmi Asszisztenshez.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

A veszélyes vegyi anyagok kereskedelmének ellenőrzése

Egyes veszélyes vegyi anyagok (peszticidek és ipari vegyi anyagok) behozatala tilos vagy szigorúan korlátozott, és az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról szóló rotterdami egyezmény alapján ellenőrzési intézkedések hatálya alá tartozik.

 

A higanykereskedelem ellenőrzése

Az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében tilos vagy szigorúan korlátozott a fémhigany és bizonyos higanykeverékek behozatala.

 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ellenőrzése

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP) szóló Stockholmi Egyezmény és a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló regionális ENSZ EGB-egyezményhez csatolt jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a POP-ok behozatala tilos vagy többször korlátozott.

 

A műtrágyákra vonatkozó forgalmazási követelmények

Bizonyos ásványi trágyáknak meg kell felelniük a megnevezésre, osztályozásra és összetételre vonatkozó műszaki követelményeknek; jelölés és csomagolás; megfelelőségértékelés és nyomon követhetőség.

 

A mosó- és tisztítószerekre vonatkozó forgalmazási követelmények

A mosó- és tisztítószereknek meg kell felelniük a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmét biztosító különleges rendelkezéseknek (a biológiai lebonthatóságon, a címkézésen és a kötelező termékinformációs, ellenőrzési és védintézkedéseken alapuló forgalmazási korlátozások).

 

A vegyi anyagokra vonatkozó forgalmazási követelmények

A vegyipari termékeknek meg kell felelniük az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét biztosító forgalmazási követelményeknek.

 

A peszticidekre és biocidekre vonatkozó forgalmazási követelmények

A növényvédő szereknek, a biocid termékeknek és hatóanyagaiknak meg kell felelniük a forgalmazási követelményeknek az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében.

 

A benzinre, a dízelüzemanyagokra, a gázolajra és a nehéz fűtőolajra vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ban forgalmazott ólommentes benzinnek és dízelüzemanyagnak meg kell felelnie bizonyos minőségi és környezetvédelmi előírásoknak a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében. A gázolajra és a nehéz fűtőolajra kéntartalom-korlátozások vonatkoznak.

 

Egyes vegyi anyagok ékszerekben való felhasználásának korlátozása

 

Egyes vegyi anyagok textil- és bőripari termékekben való felhasználásának korlátozása

 

Egyes vegyi anyagok játékokban való felhasználásának korlátozása

 

A kábítószer-prekurzorok ellenőrzése

A kábítószerek előállítása során tiltott módon felhasználható egyes vegyi anyagok behozatala ellenőrzési követelmények hatálya alá tartozik, nevezetesen a gazdasági szereplők engedélyezése és/vagy nyilvántartásba vétele, felelős tisztviselő kijelölése, a behozatali dokumentáció szolgáltatása és a behozatali engedély.

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások