Antidempinga pasākumi

Lai iegūtu tirgus daļu pasaules tirgū, dempings eksportē par cenām, kas zemākas par valsts tirgus izmaksām. GATT 1994 VI pantā ir atļauts par dempinga cenām piemērot antidempinga maksājumus, kas ir vienādi ar starpību starp to eksporta cenu un normālo vērtību, ja dempings rada zaudējumus konkurējošo ražojumu ražotājiem importētājvalstī.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites