Glosārija termins:

Dempinga

apkarošana

Lai iegūtu tirgus daļu pasaules tirgū, dempings tiek eksportēts par cenu, kas ir zemāka par valsts tirgus izmaksām. Saskaņā ar 1994. gada VVTT VI pantu precēm par dempinga cenām var piemērot antidempinga maksājumus, kas ir vienādi ar starpību starp to eksporta cenu un normālo vērtību, ja dempings rada kaitējumu konkurējošo preču ražotājiem importētājā valstī.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites