Glosārija termins:

Ievešanas cenu sistēma (ES)

“Ievešanas cenu sistēma” nosaka minimālo cenas slieksni, kuru pārsniedzot, būtu jāsaglabā importētās produkcijas cena. Tā attiecas uz 15 svaigu augļu un dārzeņu veidu importu, lai aizsargātu ražotājus no starptautiskās konkurences. Šīs robežvērtības ir atkarīgas no produkta, partnervalsts un gadalaika. Ārējos barošanas avotus piemēro kopā ar ad valorem importa tarifiem.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites