Όρος στο γλωσσάριο:

Σύστημα τιμών εισόδου (ΕΕ)

Το «σύστημα τιμών εισόδου» καθορίζει ένα ελάχιστο όριο τιμών πάνω από το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή των εισαγόμενων προϊόντων. Εφαρμόζεται στις εισαγωγές 15 ειδών νωπών οπωροκηπευτικών για την προστασία των παραγωγών της από τον διεθνή ανταγωνισμό. Τα όρια αυτά εξαρτώνται από το προϊόν, τη χώρα εταίρο και την εποχή. Το EPS ισχύει σε συνδυασμό με τους κατ’ αξία εισαγωγικούς δασμούς.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις