Pojem v slovníku:

Systém vstupných cien (EÚ)

„Systém vstupných cien“ stanovuje minimálnu cenu, pri prekročení ktorej by cena dovážaných výrobkov mala zostať. Uplatňuje sa na dovoz 15 druhov čerstvého ovocia a zeleniny s cieľom chrániť svojich výrobcov pred medzinárodnou konkurenciou. Tieto prahové hodnoty závisia od výrobku, partnerskej krajiny a hlavnej sezóny. EPS sa uplatňuje v kombinácii s dovoznými clami ad valorem.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy