Termin ze słowniczka:

System cen wejścia (UE)

„System cen wejścia” określa minimalny próg cenowy, powyżej którego cena przywożonych produktów powinna pozostać. Ma ona zastosowanie do przywozu 15 rodzajów świeżych owoców i warzyw w celu ochrony swoich producentów przed międzynarodową konkurencją. Progi te zależą od produktu, kraju partnerskiego i sezonu. EPS ma zastosowanie w połączeniu z cłami importowymi ad valorem.

Udostępnij tę stronę: