Речник на термините:

Система на входни цени (ЕС)

„Система на входни цени“ определя минимален ценови праг, над който следва да се запази цената на внесените продукти. Той се прилага по отношение на вноса на 15 вида пресни плодове и зеленчуци, за да се защитят неговите производители от международната конкуренция. Тези прагове зависят от продукта, държавата партньор и сезона. То се прилага в съчетание с ad valorem тарифи за внос.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки