Dazji kumpensatorji fuq oġġetti sussidjati

Jekk il-kumpanija tiegħek qed tikkunsidra li tesporta, din it-taqsima tgħinek tiskopri liema dazji tal-importazzjoni u spejjeż oħra tista’ tiffaċċja. Ma jipprovdix informazzjoni speċifika għall-prodott. Għal dan, għandek tuża l-funzjoni ta’ tiftix tal-prodott.

Minbarra d-dazji antidumping, jistgħu japplikaw miżuri kontra s-sussidji għall-prodott tiegħek. Dawn jissejħu wkoll miżuri kumpensatorji. Huma jikkumpensaw għall-effetti ta’ sussidju inġust minn sieħeb kummerċjali.

Il-miżuri kompensatorji jistgħu jikkonsistu f’għodod differenti, iżda normalment jinkludu dazji miżjuda. Miżura kompensatorja tista’ tikkonsisti f’dazju ad valorem jew speċifiku addizzjonali. Jista’ jiġi applikat fil-forma ta’ prezz minimu tal-importazzjoni, jew jista’ jikkonsisti f’ “impenn fuq il-prezz”, fejn l-esportatur jimpenja ruħu li jbigħ il-prodott ogħla minn prezz minimu.

Informazzjoni dwar ir-regoli u l-miżuri tal-UE kontra s-sussidji

Informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet kollha kontra s-sussidji li tlestew u li għaddejjin fl-UE

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr