17 Ottubru 2023

Restrizzjoni tal-mikroplastiċi fl-UE mis-17 ta’ Ottubru 2023

Mis-17 ta’ Ottubru 2023, ir-Regolament (UE) 2023/2055 jirrestrinġi l-mikropartikoli ta’ polimeri sintetiċi waħedhom jew miżjuda intenzjonalment ma’ taħlitiet bl-għan li titnaqqas l-emissjoni tal-mikroplastiċi fil-prodotti ta’ kuljum sabiex jiġi protett l-ambjent.

L-UE tqis il-partikoli ta’ polimeri sintetiċi iżgħar minn 5 mm li huma organiċi, insolubbli u reżistenti għad-degradazzjoni bħala mikroplastiċi. Dawn it-tipi ta’ partiċelli huma preżenti f’ħafna prodotti bħal:

 • glitter,
 • scrubs tal-wiċċ u tipi oħra ta’ kożmetiċi,
 • id-deterġenti
 • xemgħat, lostri u prodotti li jfewħu l-arja,
 • ċerti fertilizzanti, prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u żrieragħ trattati bihom, bijoċidi,
 • prodotti agrikoli u ortikulturali oħra għajr dawk elenkati hawn fuq
 • ċerti apparati mediċi koperti mir-Regolament (UE) 2017/745
 • mili granulari għall-użu f’uċuħ tal-isport sintetiku (bħal sottostrat tal-lastku għal uċuħ tal-isport tat-turf artifiċjali).

Il-perjodi tranżizzjonali għall-implimentazzjoni tal-projbizzjoni fuq il-bejgħ ta’ dawn il-prodotti fl-UE huma stabbiliti mir-Regolament u huma indikati fit-tabella ta’ hawn taħt:

Perjodu tranżitorju għall-applikazzjoni tal-projbizzjoni
(skont il-paragrafu 6 taħt l-entrata 78 tal-Anness XVII sa R/KE 1907/2006)

L-għażla tas-sustanza, tal-grupp ta’ sustanzi jew tat-taħlita Id-data tal-applikazzjoni
 • Prodotti li jitneħħew bit-tlaħliħ (maħsuba biex jitneħħew wara l-applikazzjoni fuq il-ġilda, ix-xagħar jew il-membrani mukużi), sakemm ma jkunx fihom żibeġ għall-esfoljazzjoni, l-illostrar jew it-tindif
Mis-17 ta’ Ottubru 2027
 • Deterġenti, xemgħat, lostri u prodotti li jfewħu l-arja, sakemm ma jkunx fihom mikrożibeġ
 • Prodotti fertilizzanti
 • Prodotti oħrajn għal użi agrikoli u ortikulturali
Mis-17 ta’ Ottubru 2028
 • Mikropartikoli ta’ polimeri sintetiċi għall-użu fl-inkapsulament tal-fwejjaħ
 • Prodott li ma jitlaħalħux (maħsub biex jibqa’ f’kuntatt fit-tul mal-ġilda, max-xagħar jew mal-membrani mukużi)
 • Apparati mediċi li ma fihomx mikrosferi
Mis-17 ta’ Ottubru 2029
 • Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u żrieragħ trattati b’dawn il-prodotti u bijoċidi
 • Mili granulari għall-użu fuq uċuħ tal-isport sintetiċi
Mis-17 ta’ Ottubru 2031
 • Prodotti tax-xofftejn, prodotti tad-dwiefer u prodotti tal-make-up sakemm ma jkunx fihom mikrożibeġ
Mis-17 ta’ Ottubru 2035

Aktar informazzjoni tista’ tinsab fi:

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr