17 oktober 2023

Begränsning av mikroplaster i EU från och med den 17 oktober 2023

Från och med den 17 oktober 2023 begränsar förordning (EU) 2023/2055 mikropartiklar av syntetiska polymerer som sådana eller som avsiktligt tillsätts i blandningar i syfte att minska utsläppen av mikroplaster i vardagsprodukter för att skydda miljön.

EU anser att syntetiska polymerpartiklar som är mindre än 5 mm och som är organiska, olösliga och resistenta mot nedbrytning är mikroplaster. Dessa typer av partiklar förekommer i många produkter, t.ex.

 • glitter,
 • ansiktsbuskar och andra typer av kosmetika.
 • rengöringsmedel
 • vaxer, polermedel och luftfräschare.
 • vissa gödselmedel, växtskyddsmedel och utsäde som behandlats med dem, biocider.
 • andra jordbruks- och trädgårdsprodukter än de som anges ovan
 • vissa medicintekniska produkter som omfattas av förordning (EU) 2017/745
 • fyllning i granulatform för användning i syntetiska idrottsytor (t.ex. gummisubstrat för konstgräs).

Övergångsperioderna för genomförandet av förbudet mot försäljning av dessa produkter i EU fastställs i förordningen och anges i tabellen nedan:

Övergångsperiod för tillämpningen av förbudet
(enligt punkt 6 i post 78 i bilaga XVII till förordning R/EG 1907/2006)

Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning Datum för ansökan
 • Produkter som sköljs av (avsedda att avlägsnas efter applicering på hud, hår eller slemhinnor), såvida de inte innehåller pärlor för utsöndring, polering eller rengöring
Från och med den 17 oktober 2027
 • Rengöringsmedel, vaxer, polermedel och luftfräschare, om de inte innehåller mikropärlor
 • Gödselprodukter
 • Andra produkter avsedda för jordbruk och trädgårdsodling
Från och med den 17 oktober 2028
 • Mikropartiklar av syntetiska polymerer för inkapsling av doftämnen
 • Produkt som lämnas kvar (avsedd för långvarig kontakt med hud, hår eller slemhinnor)
 • Medicintekniska produkter som inte innehåller mikrokulor
Från och med den 17 oktober 2029
 • Växtskyddsmedel och utsäde som behandlats med dessa produkter och biocider
 • Fyllning i granulatform för användning på syntetiska idrottsytor
Från och med den 17 oktober 2031
 • Läppprodukter, nagelprodukter och makeup-produkter, såvida de inte innehåller mikropärlor
Från och med den 17 oktober 2035

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar