17 října 2023

Omezení mikroplastů v EU od 17. října 2023

Od 17. října 2023 omezuje nařízení (EU) 2023/2055 syntetické polymerní mikročástice samotné nebo záměrně přidávané do směsí s cílem snížit emise mikroplastů v každodenních výrobcích v zájmu ochrany životního prostředí.

EU považuje syntetické polymerní částice menší než 5 mm, které jsou organické, nerozpustné a odolné vůči rozkladu, za mikroplasty. Tyto typy částic se vyskytují v mnoha výrobcích, jako jsou:

 • ostřik,
 • křoviny obličeje a jiné druhy kosmetických přípravků,
 • čisticí prostředky
 • vosky, leštidla a osvěžovače vzduchu,
 • některá hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a osivo jimi ošetřené, biocidy,
 • ostatní zemědělské a zahradnické produkty jiné než uvedené výše
 • některé zdravotnické prostředky, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2017/745
 • zrnitý výplň pro použití na površích syntetických sportů (např. gumový substrát pro povrchy umělých trávníků).

Přechodná období pro provádění zákazu prodeje těchto produktů v EU jsou stanovena v nařízení a jsou uvedena v následující tabulce:

Přechodné období pro uplatňování zákazu
(podle odstavce 6 v položce 78 přílohy XVII nařízení č. 1907/2006)

Název látky, skupiny látek nebo směsi Datum žádosti
 • Přípravky, které se oplachují (určené k odstranění po aplikaci na kůži, vlasy nebo sliznice), pokud neobsahují korálky pro exfoliaci, leštění nebo čištění
Od 17. října 2027
 • Detergenty, vosky, leštidla a osvěžovače vzduchu, pokud neobsahují mikrokuličky
 • Hnojivé výrobky
 • Ostatní produkty pro zemědělské a zahradnické účely
Od 17. října 2028
 • Syntetické polymerní mikročástice pro použití při zapouzdření vonných látek
 • Přípravek, který se neoplachuje (určeno k dlouhodobému kontaktu s kůží, vlasy nebo sliznicemi)
 • Zdravotnické prostředky neobsahující mikrokuličky
Od 17. října 2029
 • Přípravky na ochranu rostlin a osivo ošetřené těmito přípravky a biocidy
 • Granulovaný výplň pro použití na syntetických sportovních površích
Od 17. října 2031
 • Přípravky na rty, přípravky na nehty a líčidla, pokud neobsahují mikrokuličky
Od 17. října 2035

Bližší informace lze nalézt zde:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy