17 oktober 2023

Begrænsning af mikroplast i EU fra 17. oktober 2023

Fra den 17. oktober 2023 begrænser forordning (EU) 2023/2055 syntetiske polymermikropartikler alene eller bevidst tilsat blandinger med det formål at reducere emissionen af mikroplast i dagligvarer for at beskytte miljøet.

EU anser syntetiske polymerpartikler på under 5 mm, der er organiske, uopløselige og modstandsdygtige over for nedbrydning, for at være mikroplast. Disse typer partikler findes i mange produkter såsom:

 • guld
 • ansigtsskure og andre typer kosmetik
 • rengøringsmidler
 • voks, polermidler og luftfriskere
 • visse gødningsstoffer, plantebeskyttelsesmidler og frø behandlet med disse, biocider
 • andre landbrugs- og havebrugsprodukter end de ovenfor anførte
 • visse former for medicinsk udstyr, der er omfattet af forordning (EU) 2017/745
 • granulat til brug i syntetiske sportsoverflader (f.eks. gummisubstrat til kunstige tørvesportsoverflader).

Overgangsperioderne for gennemførelsen af forbuddet mod salg af disse produkter i EU er fastsat i forordningen og er anført i nedenstående tabel:

Overgangsperiode for anvendelsen af forbuddet
(i henhold til punkt 6 i punkt 78 i bilag XVII til R/EF 1907/2006)

Betegnelse for stoffet, gruppen af stoffer eller blandingen Ansøgningsdato
 • Produkter, som afrenses (skal fjernes efter påføring på huden, hår eller slimhinder), medmindre de indeholder perler til eksfoliering, polering eller rensning
Fra den 17. oktober 2027
 • Vaske- og rengøringsmidler, voks, polermidler og luftfriskere, medmindre de indeholder mikroperler
 • Gødningsprodukter
 • Andre produkter til landbrugs- og gartneribrug
Fra den 17. oktober 2028
 • Syntetiske polymermikropartikler til brug ved indkapsling af duftstoffer
 • Produkt, som ikke afrenses (beregnet til længerevarende kontakt med huden, hår eller slimhinder)
 • Medicinsk udstyr, uden indhold af mikrokugler
Fra den 17. oktober 2029
 • Plantebeskyttelsesmidler og frø behandlet med disse produkter og biocider
 • Granulat til brug på syntetiske sportsoverflader
Fra den 17. oktober 2031
 • Læbeprodukter, negleprodukter og sminkeupprodukter, medmindre de indeholder mikroperler
Fra den 17. oktober 2035

Yderligere oplysninger findes på:

Del denne side: