17 Οκτωβρίου 2023

Περιορισμός των μικροπλαστικών στην ΕΕ από την 17 Οκτωβρίου 2023

Από την 17 Οκτωβρίου 2023, ο κανονισμός (ΕΕ) 2023/2055 περιορίζει τα μικροσωματίδια συνθετικών πολυμερών ως έχουν ή που προστίθενται σκόπιμα σε μείγματα με στόχο τη μείωση των εκπομπών μικροπλαστικών σε καθημερινά προϊόντα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΕ θεωρεί μικροπλαστικά σωματίδια συνθετικών πολυμερών μικρότερα από 5 mm τα οποία είναι οργανικά, αδιάλυτα και ανθεκτικά στην αποδόμηση. Αυτοί οι τύποι σωματιδίων απαντούν σε πολλά προϊόντα, όπως:

 • αχυροστρωμνή,
 • μήτρες προσώπου και άλλα είδη καλλυντικών,
 • απορρυπαντικά
 • κεριά, στιλβώματα και αποσμητικά χώρου,
 • ορισμένα λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σπόροι που έχουν υποστεί επεξεργασία με αυτά, βιοκτόνα,
 • άλλα γεωργικά και κηπευτικά προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω
 • ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745
 • κοκκώδης πλήρωση για χρήση σε συνθετικές επιφάνειες αθλοπαιδιών (όπως ελαστικό υπόστρωμα για επιφάνειες τεχνητού χλοοτάπητα).

Οι μεταβατικές περίοδοι για την εφαρμογή της απαγόρευσης πώλησης των εν λόγω προϊόντων στην ΕΕ καθορίζονται από τον κανονισμό και αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή της απαγόρευσης
(σύμφωνα με την παράγραφο 6 στην καταχώριση 78 του παραρτήματος XVII του κανονισμού/ΕΚ 1907/2006)

Ονομασία της ουσίας, της ομάδας ουσιών ή του μείγματος Ημερομηνία αίτησης
 • Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση (τα οποία προορίζονται να αφαιρεθούν μετά από εφαρμογή στο δέρμα, στα μαλλιά ή στους βλεννογόνους), εκτός εάν περιέχουν σφαιρίδια για την αποφλοίωση, τη στίλβωση ή τον καθαρισμό
Από την 17 Οκτωβρίου 2027
 • Απορρυπαντικά, κεριά, στιλβώματα και αποσμητικά χώρου, εκτός εάν περιέχουν μικροσφαιρίδια
 • Προϊόντα λίπανσης
 • Άλλα προϊόντα για γεωργικές και κηπευτικές χρήσεις
Από την 17 Οκτωβρίου 2028
 • Μικροσωματίδια συνθετικών πολυμερών για χρήση σε κάψουλες αρωματικών ουσιών
 • Προϊόν που δεν ξεπλένεται μετά τη χρήση (προορίζεται να παραμείνει σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, τα μαλλιά ή τους βλεννογόνους)
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν περιέχουν μικροσφαίρες
Από την 17 Οκτωβρίου 2029
 • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σπόροι που έχουν υποστεί επεξεργασία με τα εν λόγω προϊόντα και βιοκτόνα
 • Κοκκώδης πλήρωση για χρήση σε συνθετικές επιφάνειες αθλοπαιδιών
Από την 17 Οκτωβρίου 2031
 • Προϊόντα για τα χείλη, προϊόντα για τα νύχια και προϊόντα μακιγιάζ, εκτός εάν περιέχουν μικροσφαιρίδια
Από την 17 Οκτωβρίου 2035

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις