17 októbra 2023

Obmedzenie mikroplastov v EÚ od 17. októbra 2023

Od 17. októbra 2023 sa nariadením (EÚ) 2023/2055 obmedzujú syntetické polymérne mikročastice samostatne alebo zámerne pridávané do zmesí s cieľom znížiť emisie mikroplastov v každodenných výrobkoch s cieľom chrániť životné prostredie.

EÚ považuje syntetické polymérne častice menšie ako 5 mm, ktoré sú organické, nerozpustné a odolné voči degradácii, za mikroplasty. Tieto druhy častíc sa vyskytujú v mnohých výrobkoch, ako sú:

 • sklz,
 • tvárové kroviny a iné druhy kozmetiky,
 • detergenty
 • vosky, leštidlá a osviežovače vzduchu,
 • určité hnojivá, prípravky na ochranu rastlín a semená nimi ošetrené, biocídy,
 • ostatné poľnohospodárske a záhradnícke produkty iné ako uvedené vyššie
 • určité zdravotnícke pomôcky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745
 • granulovaná náplň na použitie v syntetických športových povrchoch (ako je gumový substrát na povrchy pre umelé trávniky).

Prechodné obdobia na vykonávanie zákazu predaja týchto výrobkov v EÚ sú stanovené v nariadení a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Prechodné obdobie na uplatňovanie zákazu
(podľa bodu 6 položky 78 prílohy XVII k nariadeniu R/EC 1907/2006)

Názov látky, skupiny látok alebo zmesi Dátum žiadosti
 • Zmývateľné prípravky (ktoré sa majú odstrániť po aplikácii na pokožku, vlasy alebo sliznice), pokiaľ neobsahujú perly na exfoliáciu, leštenie alebo čistenie
Od 17. októbra 2027
 • Detergenty, vosky, leštidlá a osviežovače vzduchu, pokiaľ neobsahujú mikroguľôčky
 • Produkty na hnojenie
 • Ostatné výrobky na poľnohospodárske a záhradnícke účely
Od 17. októbra 2028
 • Syntetické polymérne mikročastice na použitie pri zapuzdrení vonných látok
 • Nezmývateľný výrobok (určený na dlhší kontakt s pokožkou, vlasmi alebo sliznicami)
 • Zdravotnícke pomôcky neobsahujúce mikroguľôčky
Od 17. októbra 2029
 • Prípravky na ochranu rastlín a semená ošetrené týmito prípravkami a biocídmi
 • Granulovaná náplň na použitie na syntetických športových povrchoch
Od 17. októbra 2031
 • Výrobky na pery, výrobky na nechty a líčidlá, pokiaľ neobsahujú mikroguľôčky
Od 17. októbra 2035

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy