17 października 2023

Ograniczenie stosowania mikrodrobin plastiku w UE od 17 października 2023 r.

Od dnia 17 października 2023 r. rozporządzenie (UE) 2023/2055 ogranicza mikrocząstki polimerów syntetycznych w ich postaci własnej lub celowo dodawane do mieszanin w celu ograniczenia emisji mikrodrobin plastiku w produktach codziennego użytku w celu ochrony środowiska.

UE uważa, że cząstki polimerów syntetycznych mniejsze niż 5 mm, które są organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację, są mikrodrobinami plastiku. Tego rodzaju cząstki występują w wielu produktach, takich jak:

 • rynny,
 • zarośla twarzy i inne rodzaje kosmetyków,
 • detergenty
 • woski, pasty i odświeżacze powietrza,
 • niektóre nawozy, środki ochrony roślin i zaprawione nasiona, produkty biobójcze,
 • inne produkty rolne i ogrodnicze, inne niż wymienione powyżej
 • niektóre wyroby medyczne objęte rozporządzeniem (UE) 2017/745
 • wypełnienie granulatu do stosowania na syntetycznych powierzchniach sportowych (np. podłoża gumowe do sztucznych torfów).

Okresy przejściowe dotyczące wprowadzenia w życie zakazu sprzedaży tych produktów w UE określono w rozporządzeniu i wskazano w poniższej tabeli:

Okres przejściowy na stosowanie zakazu
(zgodnie z pkt 6 w pozycji 78 załącznika XVII do R/WE 1907/2006)

Oznaczenie substancji, grupy substancji lub mieszaniny Data wniosku
 • Produkty spłukiwane (przeznaczone do usunięcia po zastosowaniu na skórę, włosy lub błony śluzowe), chyba że zawierają kulki do wylewania, polerowania lub czyszczenia
Od dnia 17 października 2027 r.
 • Detergenty, woski, pasty i odświeżacze powietrza, chyba że zawierają drobnoustroje
 • Produkty nawozowe
 • Pozostałe produkty stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie
Od dnia 17 października 2028 r.
 • Mikrocząstki polimerów syntetycznych do stosowania w kapsulacji substancji zapachowych
 • Produkt niespłukiwany (przeznaczone do długotrwałego kontaktu ze skórą, włosami lub błonami śluzowymi)
 • Wyroby medyczne niezawierające mikrokulek
Od dnia 17 października 2029 r.
 • Środki ochrony roślin i nasiona zaprawione tymi środkami i produkty biobójcze
 • Wypełnienie granulatu do stosowania na syntetycznych powierzchniach sportowych
Od dnia 17 października 2031 r.
 • Produkty do warg, produkty do paznokci i produkty do makijażu, chyba że zawierają drobnoustroje
Od dnia 17 października 2035 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć w:

Udostępnij tę stronę: