BDI-screening

Het Europees kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen (BDI) zal de EU-lidstaten en de Commissie in staat stellen samen te werken en informatie uit te wisselen over investeringen uit derde landen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid of de openbare orde in de EU.

De verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse investeringen in de EU is op 10 april 2019 in werking getreden en het samenwerkingsmechanisme is van toepassing met ingang van 11 oktober 2020.

De verordening vormt een aanvulling op het algemene investeringsbeleid van de EU door ervoor te zorgen dat de openheid van de EU voor directe buitenlandse investeringen wordt gecompenseerd door passende controles van potentiële bedreigingen.

Meer informatie over de screening van buitenlandse directe investeringen vindt u op de website van DG Handel.

Deze pagina delen:

Snelle links