10 juli 2023

Nieuwe vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland

De EU en Nieuw-Zeeland hebben in juli 2023 hun vrijhandelsovereenkomst ondertekend, die interessante nieuwe mogelijkheden biedt voor in- en uitvoertransacties tussen beide partijen, onder meer door:

  • Alle douanerechten op de EU-uitvoer naar Nieuw-Zeeland af te schaffen;
  • Het opstellen van een specifiek hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen om hun uitvoer te bevorderen;
  • Vereenvoudiging van de nalevingsvereisten en -procedures om een snellere goederenstroom mogelijk te maken.

De tekst is ter goedkeuring aan het Europees Parlement toegezonden. Daarna kan de Raad het besluit betreffende de sluiting vaststellen, en zodra Nieuw-Zeeland meedeelt dat het ook zijn ratificatieprocedure heeft voltooid, treedt de overeenkomst in werking.

Meer informatie is te vinden in:

Deze pagina delen:

Snelle links