10 júla 2023

Nová dohoda o voľnom obchode podpísaná medzi EÚ a Novým Zélandom

EÚ a Nový Zéland podpísali v júli 2023 dohodu o voľnom obchode, ktorá poskytuje zaujímavé nové príležitosti pre dovozné a vývozné operácie medzi oboma stranami, okrem iného:

  • Zrušeniu všetkých ciel na vývoz z EÚ na Nový Zéland,
  • Vytvorenie osobitnej kapitoly o malých a stredných podnikoch na podporu ich vývozu;
  • Zjednodušenie požiadaviek a postupov dodržiavania predpisov s cieľom umožniť rýchlejší tok tovaru.

Znenie sa zaslalo Európskemu parlamentu na udelenie súhlasu. Potom môže Rada prijať rozhodnutie o uzavretí a keď Nový Zéland oznámi, že ukončil svoj ratifikačný postup, dohoda nadobudne platnosť.

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy