10 lipca 2023

Nowa umowa o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią

W lipcu 2023 r. UE i Nowa Zelandia podpisały umowę o wolnym handlu, która stwarza interesujące nowe możliwości w zakresie operacji przywozu i wywozu między obiema stronami, m.in. poprzez:

  • Zniesienie wszystkich ceł na eksport z UE do Nowej Zelandii
  • Ustanowienie specjalnego rozdziału poświęconego małym i średnim przedsiębiorstwom w celu promowania ich wywozu;
  • Uproszczenie wymogów i procedur zgodności w celu umożliwienia szybszego przepływu towarów.

Tekst został przekazany Parlamentowi Europejskiemu w celu uzyskania jego zgody. Następnie Rada może przyjąć decyzję w sprawie zawarcia umowy, a po tym jak Nowa Zelandia powiadomi, że również zakończyła procedurę ratyfikacyjną, umowa wejdzie w życie.

Dodatkowe informacje można znaleźć w:

Udostępnij tę stronę: