10 července 2023

Nová dohoda o volném obchodu podepsaná mezi EU a Novým Zélandem

EU a Nový Zéland podepsaly v červenci 2023 dohodu o volném obchodu, která poskytuje zajímavé nové příležitosti pro dovozní a vývozní operace mezi oběma stranami, mimo jiné:

  • Odstranění všech cel týkajících se vývozu z EU na Nový Zéland,
  • Vytvoření zvláštní kapitoly o malých a středních podnicích s cílem podpořit jejich vývoz;
  • Zjednodušení požadavků na dodržování předpisů a postupů s cílem umožnit rychlejší tok zboží.

Znění bylo předáno Evropskému parlamentu k vyslovení souhlasu. Poté může Rada přijmout rozhodnutí o uzavření dohody a poté, co Nový Zéland oznámí, že rovněž dokončil ratifikační postup, vstoupí dohoda v platnost.

Bližší informace lze nalézt zde:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy