10 heinäkuuta 2023

EU:n ja Uuden-Seelannin välinen uusi vapaakauppasopimus

EU ja Uusi-Seelanti allekirjoittivat heinäkuussa 2023 vapaakauppasopimuksensa, joka tarjoaa mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia molempien osapuolten välisiin tuonti- ja vientitoimiin muun muassa seuraavin keinoin:

  • Poistamalla kaikki tullit EU:n vienniltä Uuteen-Seelantiin,
  • Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan luvun laatiminen niiden viennin edistämiseksi;
  • Vaatimustenmukaisuusvaatimusten ja -menettelyjen yksinkertaistaminen nopeamman tavaravirran mahdollistamiseksi.

Teksti on toimitettu Euroopan parlamentille hyväksyntää varten. Tämän jälkeen neuvosto voi hyväksyä sopimuksen tekemistä koskevan päätöksen, ja kun Uusi-Seelanti on myös ilmoittanut saattaneensa ratifiointimenettelynsä päätökseen, sopimus tulee voimaan.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Jaa tämä sivu: