10 Ιουλίου 2023

Υπογραφή νέας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2023 τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), η οποία παρέχει ενδιαφέρουσες νέες ευκαιρίες για εισαγωγές και εξαγωγές μεταξύ των δύο μερών, μεταξύ άλλων:

  • Κατάργηση όλων των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ στη Νέα Ζηλανδία·
  • Τη θέσπιση ειδικού κεφαλαίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση των εξαγωγών τους·
  • Απλούστευση των απαιτήσεων και των διαδικασιών συμμόρφωσης ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ροή των εμπορευμάτων.

Το κείμενο διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει την απόφαση για τη σύναψη και, μόλις η Νέα Ζηλανδία κοινοποιήσει ότι έχει επίσης ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις