10 Юли 2023

Ново споразумение за свободна търговия, подписано между ЕС и Нова Зеландия

През юли 2023 г. ЕС и Нова Зеландия подписаха своето споразумение за свободна търговия (ССТ), което предоставя интересни нови възможности за операции по внос и износ между двете страни, наред с другото, чрез:

  • Премахване на всички мита за износа на ЕС за Нова Зеландия;
  • Създаване на специална глава за малките и средните предприятия с цел насърчаване на техния износ;
  • Опростяване на изискванията и процедурите за постигане на съответствие, за да се даде възможност за по-бърз поток на стоки.

Текстът е предаден на Европейския парламент за одобрение. След това Съветът може да приеме решението за сключване и след като Нова Зеландия уведоми, че е приключила и процедурата по ратификация, споразумението ще влезе в сила.

Допълнителна информация можете да намерите в:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки