10 juli 2023

Nytt frihandelsavtal undertecknat mellan EU och Nya Zeeland

EU och Nya Zeeland undertecknade i juli 2023 sitt frihandelsavtal, som ger intressanta nya möjligheter för import- och exporttransaktioner mellan de båda parterna, bland annat genom att

  • Avveckla alla tullar på export från EU till Nya Zeeland,
  • Inrätta ett särskilt kapitel om små och medelstora företag för att främja deras export.
  • Förenkla kraven och förfarandena för efterlevnad för att möjliggöra ett snabbare varuflöde.

Texten har översänts till Europaparlamentet för godkännande. Därefter kan rådet anta beslutet om ingående, och när Nya Zeeland har meddelat att landet också har slutfört sitt ratificeringsförfarande kommer avtalet att träda i kraft.

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar