10 Iúil 2023

Comhaontú saorthrádála nua sínithe idir an tAontas agus an Nua-Shéalainn

I mí Iúil 2023, shínigh an tAontas agus an Nua-Shéalainn a gcomhaontú saorthrádála lena gcuirtear deiseanna nua spéisiúla ar fáil d’oibríochtaí allmhairithe agus easpórtála idir an dá pháirtí, i measc nithe eile:

  • Deireadh a chur le gach taraif ar onnmhairí AE chuig an Nua-Shéalainn;
  • Caibidil thiomnaithe a bhunú maidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide chun a n-onnmhairí a chur chun cinn;
  • Ceanglais agus nósanna imeachta maidir le comhlíonadh a shimpliú chun sreabhadh níos tapúla earraí a cheadú.

Cuireadh an téacs ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa le haghaidh toiliú. Ina dhiaidh sin, féadfaidh an Chomhairle an Cinneadh maidir le tabhairt i gcrích a ghlacadh, agus a luaithe a chuirfidh an Nua-Shéalainn in iúl go bhfuil a nós imeachta daingniúcháin curtha i gcrích aici, tiocfaidh an comhaontú i bhfeidhm.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil sna háiteanna seo a leanas:

Roinn an leathanach seo: