10 juuli 2023

ELi ja Uus-Meremaa vahel sõlmitud uus vabakaubandusleping

EL ja Uus-Meremaa allkirjastasid 2023. aasta juulis vabakaubanduslepingu, mis pakub huvitavaid uusi võimalusi mõlema poole vahelisteks impordi- ja eksporditoiminguteks, muu hulgas:

  • Kaotatakse tollimaks ELi ekspordilt Uus-Meremaale;
  • Luua eraldi peatükk väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta, et edendada nende eksporti;
  • Vastavusnõuete ja -menetluste lihtsustamine, et võimaldada kiiremat kaubavoogu.

Tekst on edastatud nõusoleku saamiseks Euroopa Parlamendile. Pärast seda võib nõukogu lepingu sõlmimist käsitleva otsuse vastu võtta ning pärast seda, kui Uus-Meremaa on teatanud, et ta on samuti oma ratifitseerimismenetluse lõpetanud, jõustub leping.

Täiendav info leitav:

Jagage seda lehte: