Leveranciersverklaring

Een leveranciersverklaring is een verklaring waarmee een leverancier zijn afnemer informatie verstrekt over de oorsprong van de goederen die hij in het kader van de specifieke preferentiële handelsovereenkomst van de EU verstrekt.

  • In de EU kan een leverancier een leveranciersverklaring gebruiken om de oorsprong van de goederen die hij aan zijn afnemer verstrekt, aan te geven, die deze informatie nodig kan hebben om de preferentiële oorsprong van de uitgevoerde goederen aan te tonen. De uitgevoerde goederen zijn hetzij het eindproduct van de leverancier, hetzij een product waarin het geleverde materiaal is verwerkt.
  • Leveranciersverklaringen worden voornamelijk gebruikt voor leveringen van goederen binnen de Europese Unie. Leveranciersverklaringen in het handelsverkeer met sommige partnerlanden van de Europese Unie zijn echter ook mogelijk.
  • Een leveranciersverklaring mag nooit als oorsprongsdocument worden gebruikt om aanspraak te maken op de preferentiële behandeling bij invoer.
  • Zie voor meer informatie:
Deze pagina delen:

Snelle links